Informační systém

Informační systém ČVUT (IS ČVUT) poskytuje služby nebo je součástí poskytovaných služeb univerzity určených pro pracovníky, studenty, partnery a veřejnost (viz níže). Je složen ze stovek dílčích systémů podporujících studium, vědu a výzkum, ekonomickou, správní, prezentační, komunikační a dokumentovou agendu univerzity. Některé slouží celé univerzitě, některé pouze fakultám, ústavům nebo jen katedrám. Jednotlivé systémy provozují různí provozovatelé, kteří k systémům zajišťují uživatelskou podporu. Provozovateli jsou Výpočetní informační centrum, IT centra fakult a případně i jednotlivé katedry/ústavy.

Evidence osob a vznik identity

Evidenci osob (založení osoby a změny osobních údajů) v IS ČVUT provádí oprávnění pracovníci a to v systémech KOS, CRI a Mobility. Tyto systémy komunikují s centrálním systémem UserMap a na základě analýzy unikátnosti osobních údajů je každá osoba zavedena do IS ČVUT právě jednou. Vybrané osobní údaje jsou pak sdíleny a propagovány do dalších systémů.

Identifikační údaje

Po zaevidování osobních údajů nové osoby do UserMap vzniká v Informačním systému identita této osoby s přidělenými neměnnými identifikačními údaji:

 • osobní číslo,
 • univerzitní uživatelské jméno (username).

Identifikační údaje a Heslo ČVUT (viz níže) získá/zjistí uživatel:

 • při Prvním nastavení Hesla ČVUT, které je dostupné jen pro poprvé nově přijaté studenty,
 • sdělením správcem Hesla ČVUT,
 • po přihlášení do systému.

Hesla a přihlašování do systémů

Pro přístup do systémů IS ČVUT budete potřebovat univerzitní uživatelské jméno a Heslo ČVUT a pro přístup k bezdrátové síti (WiFi) heslo EDUROAM. Je tu ale pár výjimek způsobených důvody bezpečnostními, technologickými a organizačními. 

Vztahy osob

V níže uvedených systémech jsou evidovány informace o vztahu dané osoby k ČVUT:

 • EGJE – systém pro evidenci zaměstnaneckých vztahů,
 • KOS – systém pro evidenci studijních vztahů a vztahů účastníků Celoživotního vzdělávání (CŽV),
 • CRI – systém pro evidenci všech ostatních vztahů.

Evidujeme zejména tyto typy vztahů:

 1. student (bakalářského, magisterského, doktorského studijního programu, krátkodobý student),
 2. pracovník (zaměstnanec na pracovní poměr, zaměstnanec DPČ, zaměstnanec DPP, prezenční doktorand, spolupracovník, emeritní profesor, emeritní zaměstnanec, hostující profesor, vedoucí pracovník),
 3. partner (účastník CŽV, externí osoba, externí dodavatel, absolvent, učitel externí, žák univerzitní základní školy).

Role

Uživatelé v rámci trvání svého vztahu k ČVUT získávají role. Role mohou vyjadřovat vztah k organizaci (například, student FSv, pracovník FS, člen senátu FEL, tajemník FJFI, vedoucí katedry 18101…), příslušnost a navazující oprávnění v nákladových střediscích, zařazení do studijních programů apod. Na základě těchto rolí uživatelům mohou být řízeny přístupy jak fyzické, tak v rámci různých systémů. Popis typů rolí, jak jsou pojímány od roku 2023 naleznete na stránce „Nová metodika rolí – 2023„.

Běžný uživatel má několik desítek rolí. Některé role získá automaticky, jiné podléhají schválení ze strany schvalovatele. Přehled přidělených rolí je k dispozici v UserMap

Práva

Práva řídí přístup uživatelů k jednotlivým funkcionalitám v systémech. Práva v hlavních univerzitních a fakultních systémech jsou řízena na základě rolí.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 16.05.2023 , Štítky: hesloheslo-ČVUT