Centrální registr identit je aplikace pro zakládání a evidenci osob na ČVUT, která pracuje tak jako KOS a MOBILITY nad jednotnou databází osob v UserMap. Slouží také k zakládání vztahů osob k ČVUT vyjma vztahů zaměstnaneckých a studentských.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • umožňuje provést kontrolu zda již osoba není evidována v informačním systému ČVUT,
  • umožňuje založení osoby do informačního systému ČVUT,
  • umožňuje evidenci klíčových identifikačních osobních údajů,
  • umožňuje spravovat vybrané vztahy osoby k ČVUT (emeritní profesor, externí učitel, student CŽV a další).

Požadavky

Přístupová práva má omezený okruh personalistů ČVUT.

Než začnete

Při správě osobních údajů se vychází z Příkazu rektora č.2/2019 Pravidla evidence osob a zápisu osobních údajů v informačním systému ČVUT.
Pověření k provozování.
Popis vztahů viditelných v CRI, jejich použití a role, které identita díky nim získává 🔒Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 24.08.2022