Centrální registr identit je aplikace pro zakládání a evidenci osob na ČVUT, která pracuje tak jako KOS a MOBILITY nad jednotnou databází osob v UserMap. Slouží také k zakládání vztahů osob k ČVUT vyjma vztahů zaměstnaneckých a studentských.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • umožňuje provést kontrolu zda již osoba není evidována v informačním systému ČVUT,
  • umožňuje založení osoby do informačního systému ČVUT,
  • umožňuje evidenci klíčových identifikačních osobních údajů,
  • umožňuje spravovat vybrané vztahy osoby k ČVUT (emeritní profesor, externí učitel, student CŽV a další).

Požadavky

Přístupová práva má omezený okruh personalistů ČVUT.

Než začnete

Při správě osobních údajů se vychází ze Směrnice kvestora č. 102/2012 Pravidla pro zápis osobních údajů osob evidovaných v Informačním systému ČVUT.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370), Poslední změna: 26.02.2019