VICWiki je webová aplikace umožňující, kromě jiných funkcí, ukládání webového obsahu, jeho vzájemného porovnávání a verzování. Je převážně orientována na podporu IT služeb VIC ČVUT. Pomocí aplikace můžete shromažďovat dokumentaci na jednom místě, včetně vložených videí nebo jejich odkazů na internetu. Může se jednat o různé návody na použití, řešení veškerých problémů nejen z oblasti IT, zápisy ze schůzek s interaktivně definovanými úkoly pro účastníky schůzek, o znalostní bázi Knowledge Base přístupnou i nepřihlášeným uživatelům, o vývojářskou dokumentaci s verzováním, o zobrazení kompletních wordových, excelových a powerpointových dokumentů, o blogové příspěvky a o mnoho dalších typů dokumentování plánované práce.  Aplikace využívá produkt Atlassian Confluence, který je napojen autentizačně na HelpDesk ČVUT. Systém je možné využívat i pro jiné součásti ČVUT, nicméně počet licencí pro aktivní uživatele je omezen.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce:

  • možnost evidence zápisů ze schůzek, produktových požadavků, článků pro znalostní bázi – všechno je sdílené na webu, přispívat může každý,
  • možnost shromažďování informací na jednom místě,
  • oddělené prostory pro práci mnoha nezávislých týmů,
  • možnost provázání s HelpDeskem ČVUT,
  • zasílání e-mailových upozornění v případě aktualizace stránky nebo prostoru,
  • aplikace je dostupná na adrese https://wiki.cvut.cz.

Požadavky

  • uživatel musí mít oprávnění k přihlášení do aplikaci,
  • uživatel musí mít platný vztah k ČVUT,
  • uživatel musí mít platné Heslo ČVUT.

Poznámky

Počet licencí je omezen, služba není dostupná automaticky všem uživatelům.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 01.03.2019