Plánovaná odstávka databází 18.10.2019 – 20.10.2019: Provoz všech databází byl obnoven, jednotlivé aplikace se vrací do běžného provozu...

Využívání výpočetní techniky neustále roste, zvyšuje se propojenost systémů mezi sebou i s vnějším světem a spolu s tím roste i počítačová kriminalita, což nutně vede uživatele i správce k tomu, aby se stále více zabývali otázkami spojenými s bezpečným provozem systémů, sítí i koncových uživatelských zařízení. Na následujících stránkách Vám poskytneme často i známé tipy, jak si počínat bezpečněji v IT světě. Chceme Vás informovat o zachycených bezpečnostních problémech a hrozbách a v neposlední řadě očekáváme i informace od Vás v případech kdyna nějaké hrozby nebo potenciální rizika narazíte.Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370), Poslední změna: 22.02.2019 , Štítky: bezpečnost