Hledáte technickou pomoc? Potřebujete radu s nějakou aplikací nebo funkcionalitou? 

Aplikace napříč univerzitou jsou provozovány různými provozovateli, což je většinou uvedeno v patičce. Pokud tomu tak není, lze předpokládat, že aplikaci provozuje součást, na jejíž doméně se nachází. Například aplikaci na adrese https://cokoliv.fs.cvut.cz/ provozuje Fakulta strojní (FS).

Obecně pak platí že,

  • máte-li problém s vaším lokálním počítačem, tiskárnou, připojením k síti nebo lokální službou provozovanou fakultou nebo nefakultní součástí, kontaktujte vždy danou IT podporu Vaší fakulty nebo součásti,
  • máte-li problém s univerzitní aplikací nebo službou, kontaktujte univerzitní podporu,
  • máte-li problém s Heslem ČVUT, kontaktujte univerzitní podporu nebo podporu Vaší fakulty nebo součásti,
  • máte-li problém s kontaktními údaji, kontaktujte podporu Vaší fakulty nebo součásti,
  • máte-li problém s přístupem do budovy, kontaktujte podporu Vaší fakulty nebo součásti.

 

Kontaktní údaje na technickou podporu IS ČVUT na jednotlivých fakultách a součástech

Prosím vyberte si Vaši fakultu nebo součást ze seznamu

Technickou podporu univerzitních aplikací zajišťuje Výpočetní a informační centrum (VIC). Služby provozované VIC jsou uvedeny v menu pod položkou Naše služby.  VIC zajišťuje podporu těchto aplikací prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT. Jste-li zaměstnanec, student nebo máte jiný vztah k ČVUT,  můžete se přihlásit do HelpDesku ČVUT, v horním menu kliknout na tlačítko „Vytvořit“, vybrat projekt VIC_IT podpora a popsat váš požadavek. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky. 

aplikace:
telefon:
HelpDesk ČVUT
224-35-9779

správci Hesla ČVUT

Fakulta stavební poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na FSv. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT. Po přihlášení do HelpDesku ČVUT klikněte v horním menu na tlačítko „Vytvořit“, vyberte projekt FSv_Hlášení problémů a požadavků a popište váš požadavek. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky, případně využít informační stránky fakultního IT oddělení nebo se dostavit osobně.

aplikace:
stránky IT:
telefon:
kontaktní místnost: 
HelpDesk ČVUT
VIC FSv 
224-35-9700
D-2079

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí
Fakulta strojní poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na FS. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím aplikace HelpDesk FS. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky, případně využít informační stránky fakultního IT s často kladenými dotazy.

e-mail:
telefon:
aplikace:
často kladené dotazy:
helpdesk@fs.cvut.cz
224-35-9947
HelpDesk FS
HelpDesk FS – FAQ 

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí

Fakulta elektrotechnická poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na FEL. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT. Po přihlášení do HelpDesku ČVUT klikněte v horním menu na tlačítko „Vytvořit“, vyberte projekt FEL_SUPPORT a popište váš požadavek. Využít můžete také informační stránky fakultního IT oddělení.

aplikace:
e-mail:
stránky IT:
HelpDesk ČVUT
helpdesk@fel.cvut.cz
stránky SVTI

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na FJFI. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT. Po přihlášení do HelpDesku ČVUT klikněte v horním menu na tlačítko „Vytvořit“, vyberte projekt FJFI_IT a popište váš požadavek. Využít můžete také informační stránky fakultního IT oddělení.

aplikace:
stránky IT:
správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí

Fakulta architektury poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na FA. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím e-mailu. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky.

e-mail:
telefon:
cit@fa.cvut.cz
224-35-6262

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí
Fakulta dopravní poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na FD. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT. Po přihlášení do HelpDesku ČVUT klikněte v horním menu na tlačítko „Vytvořit“, vyberte projekt FD_Správa sítě a popište váš požadavek. Využít můžete také informační stránky fakultního IT oddělení.

aplikace:
e-mail:
stránky IT:
HelpDesk ČVUT
helpdesk@fd.cvut.cz
správa sítě FD

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí
Fakulta biomedicínského inženýrství poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na FBMI. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím e-mailu.

e-mail:
it@fbmi.cvut.cz

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů

Technickou podporu Fakulty informačních technologií zajišťuje ICT oddělení fakulty. Tyto služby poskytuje pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na FIT a současně zajišťuje služby z oblasti ICT, které jsou specifické pro fakultu. Podporu těchto služeb zajišťuje primárně prostřednictvím fakultního helpdesku – HelpDesk FIT. Pro další informace lze využít také stránky fakultního ICT oddělení, či informace v rámci fakultního intranetu v sekci ICT.

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí
Kloknerův ústav poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na KÚ. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím e-mailu.

e-mail:
podpora@klok.cvut.cz

správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí
Masarykův ústav vyšších studií poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na MÚVS . Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT. Po přihlášení do HelpDesku ČVUT klikněte v horním menu na tlačítko „Vytvořit“, vyberte projekt MUVS_Oddělení výpočetní techniky a popište váš požadavek. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky.

aplikace:
telefon:
HelpDesk ČVUT
224 35 5070

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí
Ústav tělesné výchovy a sportu poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na ČVUT. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím e-mailu. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky.

e-mail:
telefon:
svobo100@fel.cvut.cz
224-35-1890

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů

Ústav technické a experimentální fyziky poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na ÚTEF. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím e-mailu. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky.

e-mail:
telefon:
helpdesk@utef.cvut.cz
+420 244 105 116

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na UCEEB. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím e-mailu. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky.

e-mail:
telefon:
helpdesk@uceeb.cz
224-35-6789

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přípraváři rolí
Český institut informatiky robotiky a kybernetiky poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na CIIRC. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím e-mailu.

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí
Rektorát ČVUT nemá svou vlastní IT podporu. 

Podporu koncových zařízení a sítě pro pracovníky RČVUT zajišťuje Výpočetní a informační centrum.

správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů

Výpočetní a informační centrum poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na ČVUT. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT. Po přihlášení do HelpDesku ČVUT klikněte v horním menu na tlačítko „Vytvořit“, vyberte projekt VIC_IT podpora a popište váš požadavek. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky.

Výpočetní a informační centrum zajišťuje podporu koncových zařízení a sítě pro pracovníky Rektorátu ČVUT, Ústřední knihovny, České techniky nakladatelství ČVUT a Výpočetního a informačního centra.

e-mail:
telefon:
aplikace:
helpdesk@cvut.cz
224-35-9779
HelpDesk ČVUT

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů

Česká technika – nakladatelství ČVUT nemá svou vlastní IT podporu. 

Podporu koncových zařízení a sítě pro pracovníky CTN zajišťuje Výpočetní a informační centrum.

správci kontaktních údajů
Ústřední knihovna poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na ČVUT. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT. Po přihlášení do HelpDesku ČVUT klikněte v horním menu na tlačítko „Vytvořit“, vyberte projekt UK_Ústřední knihovna a popište váš požadavek. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky.

aplikace:
telefon:
HelpDesk ČVUT
224-35-9938

 
Podporu koncových zařízení a sítě pro pracovníky ÚK zajišťuje Výpočetní a informační centrum.
správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů

Správa účelových zařízení poskytuje služby zejména pracovníkům, studentům nebo jiným osobám působícím na ČVUT. Podporu těchto služeb zajišťuje prostřednictvím e-mailu. V naléhavých případech můžete kontaktovat podporu telefonicky.

e-mail:
telefon:
helpdesk@suz.cvut.cz
234-678-390

správci Hesla ČVUT správci kontaktních údajů přístupová práva do objektů přípraváři rolí

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 05.03.2024 , Štítky: podpora