VIC ČVUT vypracovalo nový harmonogram možných odstávek IS ČVUT, který začne platit od roku 2021. Tento harmonogram byl vypracován na základě zkušeností VIC a prakticky kopíruje harmonogramy z minulých let. Odstávky jsou definovány obecně, nikoli na konkrétní data, aby harmonogram mohl být platný bez úprav i v následujících letech. Uživatelé budou moci plánovat své činnosti na roky dopředu.

Dlouhodobá odstávka databázových a aplikačních serverů
– 4x ročně, vždy 3. pátek v měsíci dubnu, červenci, srpnu a říjnu. Doba trvání odstávky 1-3 dny.

Dlouhodobá odstávka MS prostředí – Office365, Exchange a SharePoint (včetně Inforeku).
– vždy poslední pracovní pátek v měsíci.  Doba trvání odstávky 1-3 dny.

Krátkodobá odstávka 
– každou poslední středu v měsíci od 16.30 do cca 18.00
týká se aplikací Global, GTMajetek, Tina, K4, QPR, Rozvrhy, Scanfis, SIM, Project, Inovacentrum, eWI eInventory, web portál, web ist, HelpDesk, Wiki, iTop, UserMap, Shibboleth, Moodle, AEDO

Distribuce softwarových úprav iFIS
– obvykle každý poslední čtvrtek v měsíci, nebude-li určeno jinak.

Pravidelná odstávka aplikace KOS (upgrade aplikace)
obvykle poslední pátek v měsíci od 16.00 do 20.00, nebude-li určeno jinak.

O tom, zda bude naplánovaný termín využit, o rozsahu odstávek a dalších podrobnostech budou uživatelé předem informováni.

Není možné vyloučit i odstávky mimo tento harmonogram, pokud to bude nezbytně nutné.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 20.10.2020