VIC ČVUT vypracovalo nový harmonogram možných odstávek IS ČVUT, který začne platit od roku 2021. Tento harmonogram byl vypracován na základě zkušeností VIC a prakticky kopíruje harmonogramy z minulých let. Odstávky jsou definovány obecně, nikoli na konkrétní data, aby harmonogram mohl být platný bez úprav i v následujících letech. Uživatelé budou moci plánovat své činnosti na roky dopředu.

Dlouhodobá odstávka databázových a aplikačních serverů + aplikace Service Desk
– 4x ročně, vždy 3. pátek v měsíci dubnu, červenci, srpnu a říjnu. Doba trvání odstávky 1-3 dny.

Dlouhodobá odstávka MS prostředí – Office365, Exchange a SharePoint a web serverů provozovaných VIC (Platforma webů VICPress, Platforma webů Portál ČVUT, Web IST, ostatní weby provozované VIC).
– vždy poslední pracovní pátek v měsíci.  Doba trvání odstávky 1-3 dny.

Krátkodobá odstávka 
– každou poslední středu v měsíci od 16.30 do cca 18.00
týká se aplikací AEDO, GTF, K4,  Rozvrhy, SIM,  eWI eInventory, GINIS, UserMap, Shibboleth, Moodle.

Distribuce softwarových úprav iFIS
– obvykle každý poslední čtvrtek v měsíci, nebude-li určeno jinak.

Pravidelná odstávka referentské aplikace KOS (upgrade aplikace)
obvykle poslední pátek v měsíci mezi 16.00 a 20.00, nebude-li určeno jinak. Odstávka trvá v této době pouze několik minut.

 

O tom, zda bude naplánovaný termín využit, o rozsahu odstávek a dalších podrobnostech budou uživatelé předem informováni.

Není možné vyloučit i odstávky mimo tento harmonogram, pokud to bude nezbytně nutné.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 28.02.2024