Přinášíme Vám přehled služeb a systémů na ČVUT. Vzhledem k tomu, že v rámci ČVUT jsou k dispozici služby a systémy centrální, fakultní i služby menších organizačních jednotek, tak se zaměřujeme zejména na služby a systémy centrální. Služby jsme rozdělili do několika skupin, tak abychom Vám je mohli představit pokud možno přehledně. Stejně jako systémy a služby jsou stále ve vývoji, kdy neustále vznikají nové a jiné zanikají, stejně tak tomu musí být i u těchto stránek. Budeme vděční za všechny Vaše podněty a i podle nich a jejich četnosti budeme tyto stránky aktualizovat a doplňovat. Vítáme jak náměty, tak konstruktivní kritiku.

 

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 06.01.2021