je primárním infrastrukturním systémem univerzity pro přihlašování (autentizaci), pro spolupráci s ostatními Active Directory a je základem pro fungování mnohých dalších systémů zejména z rodiny produktů společnosti Microsoft.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • obsahuje kompletní seznam uživatelů ČVUT, jejich hesla, role a další klíčové atributy pro chod mnoha dalších systémů,
  • je provozován v redundantním režimu,
  • je hlavním systémem pro ostatní Active Directory provozované na univerzitě,
  • jedná se o implementaci adresářových služeb LDAP v produktu Active Directory od firmy Microsoft,
  • je rozšiřitelná a škálovatelná adresářová služba, která umožňuje efektivně uspořádat síťové prostředky,
  • je založena na standardních internetových protokolech,
  • jednoznačně definuje strukturu sítě,
  • organizuje skupiny počítačů a domén.

Než začnete

Informace o systému a jeho fungování jsou dostupné pouze pro oprávněné osoby ČVUT
Pověření k provozováníVlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 13.11.2020