V rámci ČVUT, jednotlivých fakult, ale i v Národní technické knihovně, sídlící v dejvickém kampusu naleznete spoustu počítačových učeben a studoven. Na této stránce najdete rozcestník na většinu takových míst. Některá jsou dostupná všem studentům, některá jen studentům ČVUT a jiná jen studentům určitých fakult. Některé z učeben jsou vybaveny počítači, ale stále častější je vytvoření zázemí pro Vaše notebooky a jiná koncová zařízení, která můžete na těchto místech používat.

V mnoha případech, pokud tomu přeje počasí, se Vám může studovnou a počítačovou učebnou stát i jakékoli místo, kde naleznete signál bezdrátové sítě.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery, Veřejnost

Přehled učeben

Nejrozsáhlejší a v nejširším čase a pro nejširší základnu uživatelů dostupné učebny naleznete v NTK (Národní technické knihovně). Knihovna disponuje a nabízí mnoho typů učeben a studoven (týmové, individuální, noční a další). Více detailů a podmínek najdete na stránkách Národní technické knihovny

Fakultní učebny

V této části najdete rozcestník na informace o fakultních učebnách. Provoz ve většině z nich je dostupný jen pro studenty dané fakulty a nezřídka je kombinován s výukou. Pro studenty, kteří se neúčastní právě vyučovaných předmětů, jsou pak učebny přístupné jen v době mimo aktivní výuku. Věnujte proto pozornost příslušným informacím.

Fakulta stavební 
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta architektury
Fakulta dopravní
Fakulta biomedicínského inženýrství
Fakulta informačních technologií

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 02.02.2024