Uživatelský portál pro správu osobních certifikátů uložených ve vzdáleném úložišti

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • Jedná se o náhradu osobních certifikátů Cesnet CA uložených na Průkazech ČVUT, které slouží k realizaci elektronického oběhu dokumentů na ČVUT (pracovní cesty, nepřítomnosti, autoprovoz, objednávky…apod.) vydávaných původně přes službu OKBase,
  • vydávání certifikátu a nastavování autorizačního PINu si uživatel provádí sám, pokud má na jeho vydání nárok, tedy pokud je ztotožněným uživatelem s personalistou ověřenou identitou, tzv. identita typu A,
  • samotné vydávání a správa těchto certifikátů je realizována pomocí uživatelského portálu na adrese: https://obelisk.cvut.cz/userportal/,
  • certifikát je uložen v zabezpečeném zařízení, tzv. HSM modul a je k němu přístup pouze přes server ČVUT po příslušné uživatelské autorizaci,
  • použití je možné dvěma způsoby:
    • v systému AEDO probíhá komunikace přímo a uživatel je při podepisování pouze požádán o autorizační PIN pro potvrzení operace.

Požadavky

  • pro přístup je třeba mít Heslo ČVUT,
  • pro vytvoření certifikátu je třeba být ztotožněným uživatelem s personalistou ověřenou identitou, tzv. identita typu A.

Než začneteVlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 25.04.2023