Heslo eduroam slouží pro přístup do světové roamingové Wi-Fi sítě eduroam, která umožňuje bezplatný přístup k síťovým prostředkům v zapojených vzdělávacích a vědeckých institucích.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • snadné a bezplatné připojení k sítím zapojeným do projektu eduroam,
  • v zájmu větší bezpečnosti oddělené od Hesla ČVUT,
  • můžete si jej nastavit v UserMap.

Než začnete

Z historických důvodů je na ČVUT provozováno více systémů bezdrátových sítí, ale pouze některé používají univerzitní heslo eduroam. Základní přehled získáte z této tabulky:

 

příklad uživatelského jména

heslo

Přihlášení k roamingové síti WiFi eduroam – univerzitní ověření

novakj@cvut.cz
novakj@fd.cvut.cz
novakj@fbmi.cvut.cz
novakj@uceeb.cvut.cz

heslo eduroam

Přihlášení k roamingové síti WiFi eduroam – fakultní ověření

novakj@fs.cvut.cz
novakj@fel.cvut.cz
novakj@fit.cvut.cz

fakultní heslo eduroam

 

Heslo eduroam si můžete nastavit po přihlášení se do UserMap. Vyhledejte svou osobu, otevřete si svou osobní stránku, přejděte na záložku Nastavení a na Nastavení hesla eduroam. Dále postupujte podle instrukcí.

Pozor!  Heslo eduroam je v rámci komunikace šířeno vzduchem a proto je už z povahy přenosu méně bezpečné. Nastavte si vždy heslo eduroam odlišné od hesla ČVUT nebo jiných pro Vás významných hesel a při nastavení zařízení postupujte dle návodu.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 26.02.2019