Předmětem služby je provoz aplikace Mentoring ČVUT, která slouží jako informační zdroj a registrační nástroj mentoringového programu univerzity. Ten nabízí studentům příležitost nahlédnout do reálného prostředí českých i mezinárodních firem, získat praktické zkušenosti v oboru ještě během studia a usnadnit tak přechod do praxe.

Dostupné pro

Studenty

Přínosy a klíčové funkce

  • Přehledný souhrn obecných informací o mentoringu.
  • Seznámení s mentoringovým programem ČVUT.
  • Možnost registrace do programu (probíhá každoročně v průběhu měsíce března) a výběru konkrétní firmy/mentora z pravidelně aktualizované nabídky.

Další informace

  • Aplikace je k dispozici v českém a anglickém jazyce.
  • Za funkční stránku odpovídá vlastník aplikace (aktuálně Iva Hájková Peláková).
  • Obsah spravují hlavní administrátoři z Oddělení multimédií a webu Výpočetního a informačního centra, kteří zajišťují i vlastní provoz aplikace a funkční a designové úpravy podle specifikace vlastníka aplikace.
  • Příjem požadavků a technická podpora jsou zajištěny prostřednictvím aplikace Helpdesk ČVUT.


Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 04.11.2022