Schránky jsou hostovány na technologii Microsoft Exchange (on-premise) a Office 365 a díky tomu už e-mail není jen prostředek k posílání a přijímání jednoduchých elektronických zpráv. Základní funkce univerzitního e-mailového účtu v kombinaci s klientem Outlook jsou popsány zde.

 

E-mailové schránky – Exchange – on premise

Výpočetní a informační centrum nabízí všem zaměstnancům založení univerzitní poštovní schránky v doméně @cvut.cz s emailovou adresou username@cvut.cz a jmeno.primeni@cvut.cz.

  Založení schránky:
  • na žádost pro zaměstnance ÚTVS, ÚTEF, ÚCEEB, RČVUT, VIC, ČTN, ÚK, SÚZ, pro zaměstnance na DPČ KÚ, MÚVS, CIIRC,
  • automaticky po vzniku vztahu k ČVUT pro zaměstnance na ZPPV a zaměstnance na DPČ KÚ, MÚVS a CIIRC.
  Blokace schránky:
  • automaticky po skončení vztahu k ČVUT,
  • na žádost vedoucího pracovníka a/nebo z rozhodnutí správce sytému při incidentu.
  Zrušení schránky:
  • automaticky po uplynutí 5 let od ukončení posledního vztahu k ČVUT.

 

E-mailové schránky – Office 365

Výpočetní a informační centrum nabízí všem studentům a partnerům založení univerzitní poštovní schránky v doméně @cvut.cz s emailovou adresou username@cvut.cz.

  Založení schránky:
  • na žádost pro partnery FSv, FS, FEL, FJFI, FA, FD, FBMI, FIT, KÚ, MÚVS, ÚTVS, ÚTEF, ÚCEEB, CIIRC, RČVUT, VIC, ČTN, ÚK, SÚZ, pro studenty KÚ
  • automaticky po vzniku vztahu k ČVUT pro studenty MÚVS
  Blokace schránky:
  • automaticky po skončení vztahu k ČVUT,
  • na žádost vedoucího pracovníka a/nebo z rozhodnutí správce sytému při incidentu.
  Zrušení schránky:
  • automaticky po uplynutí 5 let od ukončení posledního vztahu k ČVUT.

 

Přihlašovací údaje (zaměstnanci i studenti)​:

​Přihlašovací jméno ve formátu: username@cvut.cz
Heslo: Heslo ČVUT

Zaměstnanci
Studenti
Pošta ČVUT
Pošta Office365
Velikost schránky:
12GB
50GB
Výchozí adresa:
jmeno.prijmeni@cvut.cz
username@cvut.cz
Webový přístup:
https://mail.cvut.cz
https://outlook.office365.com
IMAP ​adresa / ​port / zab
mail.cvut.cz / ​993 / ​SSL/TLS
outlook.office365.com / ​993 / ​SSL/TLS
SMTP ​adresa / ​port / zab
mail.cvut.cz ​/ 587​ / ​STARTTLS
outlook.office365.com / 587​ / ​STARTTLS

 

Přístup k poště z webu a aplikací

K poště je možno přistupovat přes libovolný prohlížeč použitím webových rozhraní: Pošta ČVUT | Pošta Office 365. Dále je možné použít desktopové aplikace, jako např. Microsoft Outlook (Windows, Mac), Mail (Mac), Mozilla Thunderbird (Windows, Mac, Linux) či nativní aplikace pro mobilní zařízení iOS, Android, Windows Phone. Pokud chcete použít poštovního klienta, importujte účty dle nastavení emailových klientů.

Konfigurace poštovních klientů:

 
Mobilní zařízení:
Desktopoví klienti:
​​iOS – Apple iPad, Apple iPhone:
Výchozí aplikace
Outlook App


Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370), Poslední změna: 13.12.2019