Schránky jsou hostovány na technologii Microsoft Exchange (on-premise) a Office 365 a díky tomu už e-mail není jen prostředek k posílání a přijímání jednoduchých elektronických zpráv. Základní funkce univerzitního e-mailového účtu v kombinaci s klientem Outlook jsou popsány zde.

 

Přístup k poště z webu a aplikací

K poště je možno přistupovat přes libovolný prohlížeč použitím webových rozhraní: Pošta ČVUT | Pošta Office 365. Dále je možné použít desktopové aplikace, jako např. Microsoft Outlook (Windows, Mac), Mail (Mac), Mozilla Thunderbird (Windows, Mac, Linux) či nativní aplikace pro mobilní zařízení iOS, Android, Windows Phone. Pokud chcete použít poštovního klienta, importujte účty dle nastavení emailových klientů.

 

Výpočetní a informační centrum nabízí všem pracovníkům ČVUT založení univerzitní poštovní schránky v doméně @cvut.cz s emailovou adresou Jmeno.Prijmeni@cvut.cz , případně Jmeno.Prijmeni.cislo@cvut.cz . Pokud je žadatel pracovníkem FIT, pak založení univerzitní poštovní schránky v doméně @fit.cvut.cz s emailovou adresou Jmeno.Prijmeni@fit.cvut.cz , případně username@fit.cvut.cz viz Založení schránky níže.

Pokud je žadatel pracovníkem FSv nebo pracovníkem FBMI, může požádat fakultní IT oddělení o zprostředkování založení schránky v doméně @fsv.cvut.cz, respektive @fbmi.cvut.cz.

 

  Založení schránky:

Uživatel se přihlásí na stránce https://usermap.cvut.cz, nalezne svou osobu a na kartě Nastavení > Nastavení emailových adres > Přidat emailovou adresu klikne na  Požádat o emailovou adresu ČVUT. Emailová schránka a adresa budou vytvořeny do 2 hodin. Emailovou adresu se uživatel dozví na stránkách https://usermap.cvut.cz.

  Blokace schránky:
 • automaticky po skončení vztahu k ČVUT,
 • na žádost vedoucího pracovníka a/nebo z rozhodnutí správce sytému při incidentu.
 
  Odblokování schránky:
 • na žádost uživatele přes HelpDesk, pokud jsou splněny podmínky pro přístup ke schránce.
 
  Zrušení schránky:
 • automaticky po uplynutí 5 let od ukončení posledního vztahu k ČVUT.
 
  Konfigurace schránky:
 • Přihlašovací jméno: username@cvut.cz
 • Heslo: Heslo ČVUT
 • Výchozí adresa: jmeno.prijmeni@cvut.cz respektive adresa s fakultní doménou
 • Webový přístup: https://mail.cvut.cz
 • IMAP adresa / port / zab: mail.cvut.cz / 993 / SSL/TLS
 • SMTP adresa / port / zab: mail.cvut.cz / 587 / STARTTLS
 • Velikost schránky: 12GB – na požádání možno navýšit

Výpočetní a informační centrum nabízí:

 • všem studentům založení univerzitní poštovní schránky v doméně @student.cvut.cz s emailovou adresou username@student.cvut.cz,
 • všem studentům FIT založení univerzitní poštovní schránky v doméně @fit.cvut.cz s emailovou adresou username@fit.cvut.cz,
 • všem partnerům založení univerzitní poštovní schránky v doméně @partner.cvut.cz s emailovou adresou username@partner.cvut.cz,
 • všem partnerům FIT založení univerzitní poštovní schránky v doméně @fit.cvut.cz s emailovou adresou username@fit.cvut.cz,
 • všem pracovníkům FIT založení univerzitní poštovní schránky v doméně @fit.cvut.cz s emailovou adresou jmeno.prijmeni@fit.cvut.cz,

Upozornění:
VIC ČVUT nezálohuje data v prostředí Microsoft Office 365. Bližší informace naleznete na této stránce. 

  Založení schránky:

Uživatel se přihlásí na stránce https://usermap.cvut.cz, nalezne svou osobu a na kartě Nastavení > Nastavení emailových adres > Přidat emailovou adresu klikne na  Požádat o emailovou adresu ČVUT. Emailová schránka a adresa budou vytvořeny do 6:00 následujícího dne. Emailovou adresu se uživatel dozví na stránkách https://usermap.cvut.cz.

 

  Blokace schránky:
 • pro studenta – automaticky po 180 dnech po skončení vztahu k ČVUT,
 • pro partnera – automaticky po skončení vztahu k ČVUT,
 • na žádost vedoucího pracovníka a/nebo z rozhodnutí správce sytému při incidentu.
 
  Odblokování schránky:
 • na žádost uživatele přes HelpDesk, pokud jsou splněny podmínky pro přístup ke schránce.
 
  Zrušení schránky:
 • automaticky po uplynutí 500 dnů od ukončení posledního vztahu k ČVUT.

 
  Konfigurace připojení:

Upozornění:

E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.

Konfigurace poštovních klientů:

Zde uvádíme základní návody pro některé operační systémy a jejich verze a verze klientů. Primárně však podporujeme klienta MS Outlook. Neposkytujeme podporu pro všechny kombinace verzí OS a klientů.
V případě, že provozujete jinou kombinaci klienta a OS, tak jej nastavte samostatně s využitím konfiguračních parametrů uvedených u Vámi využívaného typu schránky buď v rámci řešení MS Exchange (on premise) nebo MS Office 365.

 
Mobilní zařízení:
Desktopoví klienti:
​​iOS – Apple iPad, Apple iPhone:
Výchozí aplikace
Outlook App

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 20.10.2021