Plánovaná odstávka databází 18.10.2019 – 20.10.2019: Provoz všech databází byl obnoven, jednotlivé aplikace se vrací do běžného provozu...

Centrální poštovní schránky

VIC ČVUT nabízí všem zaměstnancům založení univerzitní poštovní schránky s emailovou adresou username@cvut.cz a jmeno.primeni@cvut.cz.

Tato schránka je hostována na technologii Microsoft Exchange a díky tomu už email není jen prostředek k posílání a přijímání jednoduchých elektronických zpráv. Základní funkce univerzitního emailového účtu v kombinaci s klientem Outlook jsou popsány zde.

Schránku na univerzitním Exchange serveru v současné době primárně využívají:

  • zaměstnanci: CIIRC, ČTN, RČVUT, KÚ, MÚVS, SÚZ, UCEEB, UTEF, ÚK, ÚTVS, VIC
  • studenti: MÚVS

Přihlašovací údaje (zaměstnanci i studenti)​:

​Přihlašovací jméno ve formátu: username@cvut.cz
Heslo: Heslo ČVUT

Zaměstnanci
Studenti
Pošta ČVUT
Pošta Office365
Velikost schránky:
12GB
50GB
Výchozí adresa:
jmeno.prijmeni@cvut.cz
username@cvut.cz
Webový přístup:
https://mail.cvut.cz
https://outlook.office365.com
IMAP ​adresa / ​port / zab
mail.cvut.cz / ​993 / ​SSL/TLS
outlook.office365.com / ​993 / ​SSL/TLS
SMTP ​adresa / ​port / zab
mail.cvut.cz ​/ 587​ / ​STARTTLS
outlook.office365.com / 587​ / ​STARTTLS

 

Přístup k poště z webu a aplikací

K poště je možno přistupovat přes libovolný prohlížeč použitím webových rozhraní: Pošta ČVUT | Pošta Office 365. Dále je možné použít desktopové aplikace, jako např. Microsoft Outlook (Windows, Mac), Mail (Mac), Mozilla Thunderbird (Windows, Mac, Linux) či nativní aplikace pro mobilní zařízení iOS, Android, Windows Phone. Pokud chcete použít poštovního klienta, importujte účty dle nastavení emailových klientů.

Fakultní poštovní schránky

Zaměstnanci a studenti na fakultách mají k dispozici schránku na fakultním serveru a e-mailovou adresu v příslušném formátu. Další parametry (kapacity, konfigurace připojení) se na jednotlivých fakultách liší. Informace o možnosti získání a nastavení fakultní schránky získáte od fakultních techniků. Pokud zaměstnanec působí na více fakultách, může mít na každé fakultě samostatnou schránku s fakultní emailovou adresou. Pak je vhodné nastavit přesměrování do jedné schránky, kterou zaměstnanec používá jako primární.

Konfigurace poštovních klientů:

 
Mobilní zařízení:
Desktopoví klienti:
​​iOS – Apple iPad, Apple iPhone:
Výchozí aplikace
Outlook App


Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370), Poslední změna: 27.02.2019