Schránky jsou hostovány na technologii Exchange online (Office 365) díky které už e-mail není jen prostředek k posílání a přijímání jednoduchých elektronických zpráv. Nabízí také širokou podporu adresářů, kalendářů, úkolů, podporu pro plánování schůzek a mnoho dalších činností. 

Základní funkce e-mailového účtu v kombinaci s klientem Outlook jsou popsány zde.

 

 

 

Volba e-mailové adresy a nárok na její založení a použití:
 • Uživatel si volí tvar e-mailové adresy v rozhraní UserMap jako první krok před vytvořením schránky.
 • Pokud má uživatel nárok na více adres, může si je k vytvořené schránce přidat.
 • Adresy jsou nabízeny ve tvaru, který je povolený.
 • Pokud už máte zřízenu schránku na systému Exchange online, tak platí pravidlo, že i v případě když došlo ke změně formátu Vaší odesílací adresy, tak i nadále Vám bude doručována do aktuální schránky i pošta adresovaná na Vaše dřívější emailové adresy.

Nárok na založení e-mailové schránky a nárok na vytvoření příslušného formátu e-mailové adresy a její následné použití je dán níže uvedenými pravidly dle rozhodnutí fakult a součástí.

* pokud je tvar adresy Jmeno.Prijmeni@ již použit, bude uživateli nabídnut tvar Jmeno.Prijmeni.cislo@. Pokud má uživatel více jmen a/nebo více příjmení, může si vybrat jednu kombinaci těchto jmen a příjmení.
Uživatelé adres cokoli@fel.cvut.cz, cokoli@fjfi.cvut.cz, cokoli@fa.cvut.cz nemohou mít tyto adresy uvedeny u schránek v Exchange.
Osoba ČVUT – Všichni pracovníci, studenti a partneři.
Pracovník – viz https://ist.cvut.cz/moje-it/jsem-pracovnik/
Student
– viz  https://ist.cvut.cz/moje-it/jsem-student/ 
Partner
– viz https://ist.cvut.cz/moje-it/jsem-partner/ 
Přijímací adresa
– adresa, na kterou jsou e-maily doručovány.
Odesílací adresa – adresa, pod kterou uživatel odesílá e-maily.

 

Uživatel se přihlásí na stránce https://usermap.cvut.cz, zde vyhledá svou osobu a na kartě Nastavení > Nastavení emailových adres vyhledá v seznamu e-mailových systémů systém „Exchange online“. Zde klikne na tlačítko „Založit novou emailovou adresu“. V dialogovém oknu si vybere jednu z navržených adres a klikne na tlačítko „Založit“. Schránka a adresa budou založeny dle instrukcí v dialogovém okně, obvykle se tak stane do několika hodin.

Postup pro založení schránky najdete v návodu.  

 • automaticky po skončení nároku na poslední odesílací adresu, kterou má uživatel vytvořenu (nejčastěji po ztrátě vztahu k ČVUT),
 • na žádost vedoucího pracovníka a/nebo z rozhodnutí správce sytému při incidentu.

Po zablokování přístupu ke schránce jsou automaticky smazána pravidla na přeposílání a přesměrování e-mailové pošty. Zároveň je nastaveno pravidlo automatické odpovědi, které po doručení e-mailu do schránky odešle autorovi tento e-mail:
Automatická odpověď: Emailová schránka je dle pravidel organizace blokována a uživatel k ní nemá přístup.
Automatic reply: The e-mail box is blocked according to the organization’s rules and the user does not have access to it.

Pro odblokování schránky je nejdříve nutné splnit níže uvedenou podmínku, až následně je možné provést odblokování e-mailové schránky.

 • Podmínka mít odesílací adresu – pokud jí nesplňujete, postupujte podle odstavce Volba e-mailové adresy.
 • Po splnění podmínek klikněte na tlačítko odblokovat.
 • Pokud jste měli na schránce nastavena nějaká pravidla, nastavte si je znova.

Postup pro odblokování schránky najdete v návodu.  

 • automaticky po uplynutí 400 dnů od ukončení posledního vztahu k ČVUT.
 • po nahlášení změny na personální lze v administraci viz. Založení schránky , přidat novou adresu reflektující změnu.

Uvádíme základní konfiguraci a návody pro některé operační systémy a jejich verze a verze klientů.

Konfigurace připojení:

Nezapomeňte vkládat uživatelské jméno ve formátu username@cvut.cz (toto nemusí odpovídat emailu). Pokud neznáte Váš email, ověřte si ho na UserMap.

Nastavení klientů:

 

V případě, že provozujete jinou kombinaci klienta a OS, tak jej nastavte samostatně s využitím konfiguračních parametrů uvedených u Vámi využívaného typu schránky v rámci řešení MS Exchange online (Office 365).

Upozornění:

Primárně podporujeme klienta MS Outlook a mobilní aplikaci Outlook Mobile. Podporujeme poslední a předposlední verzi MS Outlook. Vždy používejte maximálně aktuální operační systém a balíky Office. Neposkytujeme podporu pro všechny kombinace verzí OS a klientů.

Microsoft provádí zálohování služby pro případ jejího globálního selhání. Bližší informace naleznete na této stránce.
VIC ČVUT nezálohuje data v prostředí Microsoft Exchange online (Office 365) pro potřeby individuálních požadavků na obnovení. 

E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení). Jedním z důležitých pravidel uvedených v tomto příkazu je zákaz přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů II. (81380) , Poslední změna: 20.11.2023