Pokud začínáte s IT na ČVUT jako student, tak pro Vás bude užitečné projít si následující informace.

Uživatelský účet a Heslo ČVUT

Po přijetí na univerzitu vznikl Váš uživatelský účet (Identita ČVUT). Pro jeho používání potřebujete zjistit uživatelské jméno a nastavit si Heslo ČVUT. K tomu slouží aplikace První heslo. V této souvislosti musíme upozornit na to, že všichni provozovatelé nepoužívají k ověření Vaší identity jméno a heslo ČVUT, proto při práci s jednotlivými informačními službami a systémy věnujte pozornost tomu jestli pro přihlášení využívá jméno a heslo ČVUT nebo jiný způsob ověření. V případě jiného způsobu přihlašování zjistíte odpovídající informaci u provozovatele služby nebo systému. 
Jakmile budete mít nastavené heslo, můžete začít používat informační systém ČVUT a jeho možnosti.

 

Průkaz

Se začátkem studia je potřebné vyřídit si  studentský průkaz ČVUT. Studentský průkaz ČVUT je identifikační kartou, která vám umožní vstup do některých prostor, budete mít přístup k některým službám apod. Například, pokud budete mít zájem využít studentskou cenu v menze, tak se bez něj neobejdete. O dalších typech průkazů si můžete zjistit více na stránce Průkazy ČVUT.

 

Připojení k internetu

Jako student máte výhodu v tom, že můžete využívat připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítí eduroam. Sítě eduroam naleznete po celém světě. Pro tento účel si v aplikaci UserMap můžete nastavit Heslo eduroam. Heslo eduroam je v rámci komunikace šířeno vzduchem, a proto je už z povahy přenosu méně bezpečné. Nastavte si vždy heslo eduroam odlišné od hesla ČVUT nebo jiných pro Vas významných hesel. Aplikaci UserMap můžete také využít k hledání kontaktů na vyučující či zaměstnance ČVUT a můžete zde, také doplnit některé svoje volitelné údaje. 

 

Studium

Ze začátku pro Vás budou nejdůležitější informace systému pro evidenci studia, kde si můžete organizovat Vaše studium. Systémem pro správu těchto informací je KOS. ČVUT myslí i na Váš pohyb, a proto byste měli absolvovat i tělovýchovné aktivity, které v rámci svých povinných i volitelných kurzů organizuje Ústav tělesné výchovy ÚTVS a je nutné se k nim zapsat.

 

Software

Smlouvy ČVUT se SW společnostmi Vám mohou pomoci se získáním licencí některých užitečných programů. Mezi základní patří přístup k systému Office 365 a balíku souvisejících SW produktů. Více se můžete dozvědět na stránce Microsoft Office 365. Další dostupný SW je soustředěn v systému Download ČVUT.

 

Uložení a sdílení dat

Pro ukládání a sdílení dat můžete využít prostor, který je pro studenty ČVUT dostupný ve službě OneDrive, kde máte k dispozici prostor až pro 1TB dat, které zde můžete bezpečně uložit a sdílet v rámci tohoto cloudového úložiště. Fakulty často provozují a nabízejí další sdílená úložiště. Např. FSv.

 

Bezpečnost

Věnujte pozornost bezpečnému užívání informačních technologií. Pro jistotu jsme pro Vás shromáždili některé informace a body, kterým je dobré věnovat pozornost. Tyto informace najdete v sekci Bezpečné IT.

 

Finanční kredity

V rámci ČVUT jsou provozovány dva systémy pro bezhotovostní platby. Transakční zúčtovací systém (TZS) slouží pro bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů za služby a zboží v rámci ČVUT.  Starším, ale stále užívaným, je systém Strávník pro platby v rámci stravovacích provozů SÚZ ČVUT.

 

Ubytování a stravování

Pokud nejste přímo z Prahy, tak pro Vás může být zajímavá nabídka ubytování na VŠ kolejích. Na odkazu najdete bližší informace o tom jak si o ubytování požádat apod. Žádosti a informace o ubytování jsou vedeny v rámci ubytovacího systému. Zajímavá pro Vás může být také nabídhttps://www.suz.cvut.cz/menzyka stravování ve VŠ menzách a dalších stravovacích provozech, kde si můžete vytvořit svůj stravovací účet (je propojen s Vaší identitou Studentským průkazem) a složit finanční hotovost. Z ní potom můžete hradit stravovací služby. Pokud jste student a využijete tohoto mechanismu, pak můžete mít zejména hlavní jídla a polévky za zvýhodněnou studentskou cenu.Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 06.04.2022