Aplikace má 2 rozhraní: tzv. referentské; iKOS (určené především pro práci studijních referentů a správců studia) a webové; KOS (určené studentům a vyučujícím). Jsou v ní realizovány všechny úkony spojené se studiem od přijetí na univerzitu, zaznamenávání studijních výsledků, až po ukončení studia státní závěrečnou zkouškou. V běžném akademickém roce je v KOSu mj. zapsáno kolem 350 tisíc zápočtů a známek a vypsáno necelých 12 tis. zkouškových termínů.

01. září 2021 (od zimního semestru akademického roku 2021/2022 – B211) byl spuštěn tzv. nový webový KOS! Hlavní rozdíly mezi původním a současným webovým KOS jsou popsány na https://new.kos.cvut.cz/changelog.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

 • tvorba a evidence studijních programů a specializací/odborů, studijních plánů, předmětů,
 • evidence přihlášek ke studiu,
 • evidence studií (akreditovaných i vybraných neakreditovaných) ,
 • zápis předmětů,
 • tvorba rozvrhů a plánů využití učeben,
 • sledování průběhu studia,
 • záznam studijních výsledků,
 • zdroj dat pro matriku studentů (SIMS) viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Požadavky

Než začnete

 • pro vstup do webového KOSu je potřeba mít roli učitel nebo student.
  • Role učitel je automaticky přidělována osobám, které mají buď akademický pracovní úvazek, jsou prezenčním doktorandem nebo mají platný vztah externí učitel (přiděluje se v aplikaci CRI). Roli může také schválit vedoucí akademického pracoviště. Další nezbytnou podmínkou je, že uživatel s rolí učitel musí být v aplikaci iKOS přiřazen k nějakému předmětu
  • Role student je automaticky přidělována osobám, které mají aktivní bakalářské, navazující či doktorské studium a účastníkům CŽV spravovaným v KOSu.
 • pro vstup do referentského rozhraní iKOS je nezbytné získat odpovídající roli. Přehled těchto rolí, jejich pravomoci a zodpovědné schvalovatele lze nalézt v pověření k provozování KOSu,
 • podrobnější informace pro přístup do systému viz návod na KOS – přístupy,
 • přidělené uživatelské role lze zkontrolovat v aplikaci UserMap (po přihlášení),
 • webový přístup – pro studenty a pedagogy https://kos.cvut.cz,
 • portál iKOS – pro ostatní uživatelské role https://ikos.cvut.cz,
 • připomínky a dotazy k funkčnosti komponenty posílejte na HelpDesk,
 • nemáte-li přístup do HelpDesku, pište na e-mail spravcekos@cvut.cz,
 • Přehled rolí viz pověření k provozování.


Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory studia (81311) , Poslední změna: 28.12.2023