webová aplikace, která slouží k podpoře studijních agend na ČVUT v Praze. Jsou v ní realizovány všechny úkony spojené se studiem od přijetí na univerzitu, zaznamenávání studijních výsledků, až po ukončení studia státní závěrečnou zkouškou. V běžném akademickém roce je v KOSu zapsáno kolem 350 tisíc zápočtů a známek a vypsáno necelých 12 tis. zkouškových termínů.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

 • webový přístup pro studenty a vyučující (viz „PŘEJÍT KE SLUŽBĚ KOS“),
 • přístup prostřednictvím portálu pro referenty (viz „PŘEJÍT KE SLUŽBĚ iKOS“),
 • tvorba a evidence studijních programů a specializací, studijních plánů, předmětů,
 • evidence přihlášek ke studiu,
 • evidence studií vytvořených z přihlášek ke studiu,
 • zápis předmětů,
 • tvorba rozvrhů a plánů využití učeben,
 • sledování průběhu studia,
 • záznam studijních výsledků,
 • zdroj dat pro matriku studentů (SIMS) viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Požadavky

Než začnete

 • je nutné mít přidělenu uživatelskou roli (viz. KOS – přístupy),
 • podporované uživatelské role: (učitel, student, doktorand, referent studijního oddělení a kateder, rozvrhář, několik typů správců),
 • přidělené uživatelské role lze zkontrolovat v UserMap,
 • webový přístup – pro studenty a pedagogy https://www.kos.cvut.cz,
 • portál iKOS – pro ostatní uživatelské role kromě role učitel a student na https://ikos.cvut.cz,
 • připomínky a dotazy k funkčnosti komponenty posílejte na HelpDesk
 • pokud nemáte možnost přihlášení k HelpDesku, tak pište na spravcekos@cvut.cz,
 • pověření k provozování.


Vlastník stránky: VIC - oddělení studijního IS (81311) , Poslední změna: 04.09.2020