Kontaktní údaje

Kartové centrum ČVUT v Praze
adresa:  Jugoslávských partyzánů 3, vchod B3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 472
e-mail:  prukazy@cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek       8:00 – 15:30
pátek                         8:00 – 15:00

Pobočka v Děčíně
web: https://cvutdecin.cz/prukazy-cvut
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín
místnost: 203
telefon: +420 770 127 058
e-mail:  josef.drobny@cvut.cz

 

Elektronická rezervace

Aktuální fronta

Podmínky

Sazebník

Požádat o podporu

Je základní identifikační kartou studenta ČVUT. Uživatel si může zvolit jeden ze dvou typů identifikačních karet:
Průkaz studenta ČVUT nebo Průkaz studenta ČVUT s licencí ISIC

Od 4.9.2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních provozních prostorách, které jsou umístěny v ulici Jugoslávských Partyzánů 1580/3, vchod B3, 3. podlaží (nad Technickou menzou).

Omlouváme se za potíže.

Dostupné pro

Studenty

Přínosy a klíčové funkce

 Oba typy průkazů slouží:

 • K identifikaci při vstupu do prostor ČVUT,
 • v knihovnách ČVUT a v Národní technické knihovně,
 • ke stravování v provozovnách Správy účelových zařízení ČVUT (menzy, koleje),
 • k identifikaci v zabezpečovacích systémech ČVUT,
 • k identifikaci mimo ČVUT jako potvrzení o studiu pro mimoškolní aktivity studenta, pokud byly s externími organizacemi (s dopravními podniky, finančními institucemi apod.) uzavřeny smlouvy nebo pokud tyto organizace poskytují volné vstupy a slevy na studentské průkazy dle svých vnitřních pravidel,
 • jako průkaz pro koupi kupónu na městskou hromadnou dopravu,
 • pro platby v Transakčním zúčtovacím systému (tisk, parkování).

Průkaz studenta ČVUT i průkaz studenta ČVUT+ISIC jsou vydávány současně jako Evropský průkaz studenta (The European Student Card – ESC). Po vydání těchto karet je držiteli zaslán aktivační e-mail s vyzváním k aktivaci ESC. Více informací na https://esc.cvut.cz/

Průkaz studenta ČVUT

Vzor – přední strana

Vzor – zadní strana

Průkaz studenta ČVUT s licencí ISIC

Vzor – přední strana

Vzor – zadní strana

Držitelem platného průkazu ISIC může být pouze student v prezenční formě studia.

 Výhody průkazu studenta ČVUT s licencí ISIC:

 • mezinárodně akceptovaný doklad studenta ve skoro 130 zemích světa,
 • cestovní služby: letenky, autobusové jízdenky, cestovní pojištění ISIC,
 • slevy u vybraných dopravců mimo rámec studentského jízdného,
 • výhodný studentský tarif pro volání a data,
 • slevy v kinech, divadlech a dalších kulturních institucích,
 • slevy na festivalech a dalších akcích,
 • slevy ve vybraných obchodech, restauracích, lyžařských střediscích,
 • každoroční bonus při předložení průkazu ISIC a zřízení studentského účtu u vybraných bank.

Digitální ISIC v mobilu

K využití studentských slev je možné stáhnout si svůj ISIC v digitální podobě do mobilu (neplatí pro školní účely). Podmínkou je vydaný a platný průkaz studenta ČVUT+ISIC, nainstalovaná aplikace Alive App v mobilu a aktivovaný profil.

Požadavky

 • Student musí být registrován v informačním systému ČVUT (průkaz je možné vyřídit až následující den po zápisu do studia).
 • Vydání průkazu ČVUT nebo jeho prodloužení pro příslušný akademický rok se provádí od 1.6.
 • Vydání průkazu ČVUT+ISIC nebo prodloužení licence ISIC pro příslušný akademický rok se provádí od 1.9.
 • K vystavení průkazu je nutno mít s sebou:
  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, příp. cizinci kartu ID),
  • pro případ platby dostatek hotovosti (není možná platba kartou),
  • student bude na místě zdarma digitálně vyfotografován,
  • lze si též přinést barevnou fotografii průkazového formátu splňuje-li následující parametry: zobrazuje celý obličej z čelního pohledu, aktuální vzhled uživatele, jednobarevné světlé pozadí, dobrá čitelnost.

Ceník

Průkaz studenta ČVUT: první vydání – zdarma, ztráta/poškození/výměna – 230 Kč, prodloužení platnosti – zdarma.
Průkaz studenta ČVUT s licencí ISIC: vydání/ztráta – 480 Kč, poškození/výměna – 230 Kč, prodloužení platnosti licence ISIC – 250 Kč.

Upozornění: Platba možná pouze v hotovosti (kartou nelze platit).

Než začnete

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání identifikačních karet na ČVUT.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi karet jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v Sazebníku.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 15.02.2024 , Štítky: průkazy