Kontaktní údaje

Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze
adresa:  Bechyňova 3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 471
               +420 224 358 467
               +420 224 358 468
e-mail:  prukazy@konference.cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - pátek         9:00 – 11:30
                                 12:30 – 15:00

Vydavatelství průkazů ČVUT v Děčíně
web: https://cvutdecin.cz/prukazy-cvut
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín
místnost: 203
telefon: +420 224 358 476
e-mail:  josef.drobny@cvut.cz

 

Elektronická rezervace

Sazebník

Požádat o podporu

Je základní identifikační kartou studenta ČVUT. Uživatel si může zvolit jeden ze dvou typů identifikačních průkazů.
Průkaz studenta ČVUT nebo Průkaz ČVUT s licencí ISIC

Platnost všech studentských karet prodloužena mimořádně do 31.1. 2021, včetně licence ISIC (neplatí pro uplatnění slev na dopravu). Více informací ohledně ISIC zde.

Prodloužení platnosti ISIC na další rok nebo vystavení karty je možné pouze osobně.

Dostupné pro

Studenty

Přínosy a klíčové funkce

Průkaz studenta ČVUT

Vydání prvního průkazu studenta ČVUT je zdarma (náhradní – 200 Kč), prodloužení průkazu také zdarma.

Průkaz slouží:

 • K identifikaci při vstupu do prostor ČVUT,
 • v knihovnách ČVUT a v Národní technické knihovně,
 • ke stravování v provozovnách Správy účelových zařízení ČVUT (menzy),
 • k identifikaci v zabezpečovacích systémech ČVUT,
 • k identifikaci mimo ČVUT jako potvrzení o studiu pro mimoškolní aktivity studenta, pokud byly s externími organizacemi (s dopravními podniky, finančními institucemi apod.) uzavřeny smlouvy nebo pokud tyto organizace poskytují volné vstupy a slevy na studentské průkazy dle svých vnitřních pravidel,
 • jako průkaz pro koupi kupónu na městskou hromadnou dopravu,
 • pro platby v Transakčním zúčtovacím systému (tisk, parkování).

 

Průkaz studenta ČVUT s licencí ISIC

Průkaz ISIC může být vydán i studentovi staršímu 26 let. Vydání průkazu je zpoplatněno dle sazebníku.
První průkaz – 380 Kč (náhradní – 200 Kč), prodloužení – 180 Kč.

Použití stejné jako u průkazu studenta ČVUT + navíc:

 • Jediný mezinárodně akceptovaný doklad studenta ve 130 zemích,
 • cestovní služby: letenky, autobusové jízdenky, cestovní pojištění ISIC,
 • slevy u vybraných dopravců mimo rámec studentského jízdného,
 • slevy v kinech, divadlech a dalších kulturních institucích,
 • slevy na festivalech,
 • slevy ve vybraných obchodech a restauracích,
 • slevy ve vybraných lyžařských střediscích,
 • každoroční bonus při předložení průkazu ISIC a zřízení studentského účtu u vybraných bank.

Požadavky

 • Student musí být registrován v Informačním systému ČVUT (doporučujeme vyřizovat průkaz až následující den po zápisu do studia),
 • ve Vydavatelství průkazů je nutno předložit:
  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, příp. cizinci kartu ID),
  • je vhodné přinést barevnou fotografii průkazového formátu splňující následující parametry:
   • zobrazuje celý obličej z čelního pohledu, aktuální vzhled uživatele, jednobarevné světlé pozadí, dobrá čitelnost,
  • není-li fotografie k dispozici, bude student na místě zdarma digitálně vyfotografován.

Než začnete

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání průkazů typu student ČVUT.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi karet jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v sazebníku.

 Vlastník stránky: VIC - ekonomické oddělení (81931) , Poslední změna: 14.01.2021 , Štítky: průkazy