Usermap je aplikace pro správu vybraných osobních údajů, hlavní kontaktní adresář na ČVUT  a nástrojem pro správu uživatelských rolí většiny systémů IS ČVUT.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery, Veřejnost

Přínosy a klíčové funkce

 • správa osobních údajů,
  • poskytuje informace o všech osobách = uživatelích ČVUT,
  • umožňuje správu Hesla ČVUT,
  • umožňuje správu Hesla eduroam,
  • umožňuje nastavení Prvního Hesla,
  • primárním systémem pro nastavení kontaktních informací (místnost, telefon, e-mail) jednotlivých osob,
  • umožňuje nastavení osobních webových stránek či popisu činností na ČVUT,
  • vědeckým pracovníkům umožňuje registrovat nebo propojit své osobní údaje s ORCID ID,
  • poskytuje informace o přidělených business a technických rolích,
 • hlavní kontaktní adresář na ČVUT,
  • poskytuje informace o zařazení jednotlivých osob v rámci organizační struktury ČVUT,
  • zařazuje uživatele podle organizačních jednotek, je možné strukturované vyhledávání uživatelů podle jejich zařazení v těchto jednotkách,
 • správa uživatelských rolí,
  • pravidla pro získání rolí v IS jsou nastavována na základě Pověření k provozování subsystému v souladu s politikou stanovenou příkazem rektora č. 1/2012 Pravidla pro kompetence a odpovědnost při správě informačního systému ČVUT,
  • ke schvalování rolí dochází elektronicky na základě schvalovacího workflow,
  • možnost jednoduše provádět revize přidělených rolí,
  • systematizací procesních rolí je možné při změně uživatele ve funkci automaticky přidat práva novému uživateli a hlavně odebrat práva uživateli bývalému,
  • systém umožňuje během pár vteřin omezit práva uživatele v desítkách subsystémů v případě bezpečnostního problému,
  • pro různé subsystémy lze nastavit tzv. karantény = systémově prodloužené období omezených přístupových práv pro řešení přechodných období,
  • veškerá oprávnění jsou v rámci historie auditovatelná, to znamená, že je možné zjistit, jaká práva uživatel měl a na základě jakého požadavku je obdržel,
  • přehled napojených systémů.
 • systém je dvojjazyčný CZ/EN,

Požadavky

 • Systém je v základní podobě přístupný anonymně. Pro získání více informací se přihlaste pomocí univerzitního uživatelského jména a Hesla ČVUT.

Než začnete

       Modul role
 • Typy uživatelů z hlediska rolí:
  • Běžný uživatel – každý uživatel ČVUT, kterému může být přidělena role. V UserMap má možnost si zkontrolovat přidělené role a požádat o role na které má právo.
  • Schvalovatel – většinou se jedná o vedoucího pracovníka (rektor, děkan, proděkan, vedoucí, apod.). Má právo přidělovat, schvalovat, zamítat a odebírat role pro ostatní uživatele dle svých kompetencí.
  • Přípravář rolí – uživatel znalý rolí, který v rámci fakulty připravuje žádosti o role, které jsou následně schvalovatelem schváleny nebo zamítnuty.
 • Typy rolí:
  • V roce 2023 došlo k rozšíření typů rolí, kdy původní 2 typy rolí byly na základě požadavků rozšířeny o další typy. Pro porozumění rolím je vhodné si prostudovat jejich popis na stránce „Nová metodika rolí – 2023„.
 • Způsoby získání role:
  • Získané automaticky – jsou to role, které vyplývají ze vztahu osoby k organizaci, nebo jsou nařízeny pravidlem.
  • Získané schválením – jsou to role, o které je požádáno a schvalovatel role schválí. Nejjednodušší způsob, jak získat roli je požádat schvalovatele příslušné role. Druhou možností je požádat přípraváře nebo správce UserMap o vytvoření žádosti (nejlépe pomocí HelpDesku). Správce žádost zadá do aplikace, kde čeká na schválení příslušným schvalovatelem.


Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 08.02.2023 , Štítky: hesloheslo-ČVUTusermap