Kontaktní údaje

Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze
adresa:  Bechyňova 3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 471
               +420 224 358 467
               +420 224 358 468
e-mail:  prukazy@konference.cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - pátek         9:00 – 11:30
                                 12:30 – 15:00

Vydavatelství průkazů ČVUT v Děčíně
web: https://cvutdecin.cz/prukazy-cvut
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín
místnost: 203
telefon: +420 224 358 476
e-mail:  josef.drobny@cvut.cz

 

Elektronická rezervace

Sazebník

Požádat o podporu

Průkaz slouží k identifikaci držitele a na základě této identifikace umožňuje vstupy do chráněných prostorů apod. Jsou k dispozici dvě varianty osobního průkazu.

Dostupné pro

Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

Průkaz OSOBNÍ je vydáván ve dvou variantách:

1) BEZ KONTAKTNÍHO ČIPU – pro zaměstnance a nestudenty (DPČ, DPP, účastníci kurzu celoživotního vzdělávání, externí osoby).

 

Vydání prvního průkazu je zdarma, v případě ztráty či poškození za poplatek 200 Kč (viz sazebník).

2) S KONTAKTNÍM ČIPEM – pro osoby s platným základním pracovněprávním vztahem nebo DPČ (vydávají se pro RČVUT, VIC, FJFI, FD).

 

Vydání prvního průkazu je zdarma, v případě ztráty či poškození za poplatek 300 Kč (viz sazebník).
Na kontaktní čip obdrží osoba nahraný osobní certifikát pro elektronický podpis a vytisknutý PIN kód (viz osobní certifikáty ČVUT).

Požadavky

Pro vydání nového průkazu je třeba zajistit:

1) osoba musí být registrována v Informačním systému ČVUT

  • pracovní vztah nebo dohoda o pracovní činnosti musí být zaevidovány na osobním oddělení v databázi EGJE (dříve PMSV),
  • ostatní platné vztahy musí být zaevidovány na osobním oddělení v Centrálním registru identit (CRI), v případě účastníků kurzu celoživotního vzdělávání na studijním oddělení v IS KOS,
  • neshodují-li se osobní údaje s údaji vedenými v Informačním systému ČVUT, bude průkaz vydán až po opravě na příslušném oddělení a přenesení údajů do evidence průkazů (následující den).

2) ve Vydavatelství průkazů ČVUT je nutno předložit

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, příp. cizinci kartu ID),
  • je vhodné přinést barevnou fotografii pasového formátu (4,5 cm x 3,5 cm), která bude po naskenování vrácena majiteli. Není-li fotografie k dispozici, bude osoba na místě zdarma digitálně vyfotografována (data se nepředávají).

Hromadné vydání průkazů typu OSOBNÍ pro zaměstnance ČVUT
Na základě žádosti vedoucího součásti nebo vedoucího pracoviště ČVUT lze nechat vyrobit hromadně průkazy typu OSOBNÍ v zastoupení. Zástupce součásti ve spolupráci se zaměstnanci vyplní žádost, zajistí osobní fotografii zaměstnance a předá Vydavatelství průkazů ČVUT. Pracovníci Vydavatelství průkazů zkontrolují úplnost vyplněných údajů a dohodnou se zástupcem předání zhotovených průkazů. Následně zástupce převzetí průkazů stvrdí podpisem a předá je jejich držitelům.

Než začnete

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání průkazů typu osobní ČVUT.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi karet jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v sazebníku.

Informace k výměně průkazu před ukončením jeho platnosti

Držitelé průkazu OSOBNÍ a starších průkazů ZAMĚSTNANEC a HOST, kterým se blíží datum konce platnosti průkazu, si mohou zažádat zdarma o výměnu průkazu. Výměna bude provedena ve Vydavatelství průkazů ČVUT.
K výrobě nového průkazu je nutno předložit doklad totožnosti a fotografii minimálně velikosti průkazkové fotografie nebo je možno se nechat zdarma vyfotografovat přímo ve Vydavatelství průkazů ČVUT.Vlastník stránky: VIC - ekonomické oddělení (81931) , Poslední změna: 14.01.2021 , Štítky: průkazy