Kontaktní údaje

Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze
adresa:  Bechyňova 3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 471
               +420 224 358 467
               +420 224 358 468
e-mail:  prukazy@cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek         8:00 – 15:30
pátek                           8:00 – 15:00

Vydavatelství průkazů ČVUT v Děčíně
web: https://cvutdecin.cz/prukazy-cvut
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín
místnost: 203
telefon: +420 224 358 476
e-mail:  josef.drobny@cvut.cz

 

Elektronická rezervace

Sazebník

Požádat o podporu

Je základní identifikační kartou zaměstnanců ČVUT.

Dostupné pro

Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

Průkaz slouží k identifikaci držitele a umožňuje vstupy do prostor ČVUT, slouží jako platební prostředek v menzách ČVUT, k registraci v Ústřední knihovně, pro vjezd na parkoviště apod.

Průkaz OSOBNÍ ČVUT je vydáván zaměstnancům a nestudentům (DPČ, DPP, účastníci kurzu celoživotního vzdělávání, externí osoby, spolupracovníci).

 

Vydání prvního průkazu je zdarma, v případě ztráty či poškození za poplatek 200 Kč (viz sazebník).

Požadavky

Pro vydání nového průkazu je třeba zajistit:

1) osoba musí být registrována v Informačním systému ČVUT

  • pracovní vztah nebo dohoda o pracovní činnosti musí být zaevidovány na osobním oddělení v databázi EGJE (dříve PMSV),
  • ostatní platné vztahy musí být zaevidovány na osobním oddělení v Centrálním registru identit (CRI), v případě účastníků kurzu celoživotního vzdělávání na studijním oddělení v IS KOS,
  • neshodují-li se osobní údaje s údaji vedenými v Informačním systému ČVUT, bude průkaz vydán až po opravě na příslušném oddělení a přenesení údajů do evidence průkazů (následující den).

2) ve Vydavatelství průkazů ČVUT je nutno předložit

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, příp. cizinci kartu ID),
  • je vhodné přinést aktuální barevnou fotografii pasového formátu (4,5 cm x 3,5 cm), která bude po naskenování vrácena majiteli. Není-li fotografie k dispozici, bude osoba na místě zdarma digitálně vyfotografována.

Než začnete

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání průkazů typu osobní ČVUT.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi karet jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v sazebníku.

Informace k výměně průkazu před ukončením jeho platnosti

Držitelé průkazu OSOBNÍ a starších průkazů ZAMĚSTNANEC a HOST, kterým se blíží datum konce platnosti průkazu, si mohou zažádat zdarma o výměnu průkazu. Výměna bude provedena ve Vydavatelství průkazů ČVUT.
K výrobě nového průkazu je nutno předložit původní průkaz, doklad totožnosti a aktuální barevnou fotografii pasového formátu nebo je možno se nechat zdarma vyfotografovat přímo ve Vydavatelství průkazů ČVUT.Vlastník stránky: VIC - ekonomické oddělení (81931) , Poslední změna: 06.04.2022 , Štítky: průkazy