Kontaktní údaje

Kartové centrum ČVUT v Praze
adresa:  Jugoslávských partyzánů 3, vchod B3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 472
e-mail:  prukazy@cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek       8:00 – 15:30
pátek                         8:00 – 15:00

Pobočka v Děčíně
web: https://cvutdecin.cz/prukazy-cvut
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín
místnost: 203
telefon: +420 770 127 058
e-mail:  josef.drobny@cvut.cz

 

Elektronická rezervace

Aktuální fronta

Podmínky

Sazebník

Požádat o podporu

Je základní identifikační kartou zaměstnanců ČVUT.

Od 4.9.2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních provozních prostorách, které jsou umístěny v ulici Jugoslávských Partyzánů 1580/3, vchod B3, 3. podlaží (nad Technickou menzou). 

Omlouváme se za potíže.

Dostupné pro

Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

Průkaz slouží k identifikaci držitele a umožňuje vstupy do prostor ČVUT, slouží jako platební prostředek v menzách ČVUT, k registraci v Ústřední knihovně, pro vjezd na parkoviště apod.

Průkaz OSOBNÍ ČVUT je vydáván všem nestudentům (HPP, DPČ, DPP, účastníci kurzu celoživotního vzdělávání, partneři, externí osoby, spolupracovníci).

Vzor – přední strana  Vzor – zadní strana

Vydání prvního průkazu je zdarma, případně hradí fakulta / součást. Při ztrátě či poškození uživatelem – poplatek 230 Kč (viz Sazebník).

Požadavky

Pro vydání nového průkazu je třeba zajistit:

1) osoba musí být registrována v Informačním systému ČVUT

  • pracovní vztah nebo dohoda o pracovní činnosti musí být zaevidovány na osobním oddělení v databázi EGJE (dříve PMSV),
  • ostatní platné vztahy musí být zaevidovány na osobním oddělení v Centrálním registru identit (CRI), v případě účastníků kurzu celoživotního vzdělávání na studijním oddělení v IS KOS,
  • neshodují-li se osobní údaje s údaji vedenými v Informačním systému ČVUT, bude průkaz vydán až po opravě na příslušném oddělení a přenesení údajů do evidence průkazů (následující den).

2) v Kartovém centru ČVUT je nutno předložit

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, příp. cizinci kartu ID),
  • osoba bude na místě zdarma digitálně vyfotografována,
    • lze si též přinést barevnou fotografii průkazového formátu splňuje-li následující parametry: zobrazuje celý obličej z čelního pohledu, aktuální vzhled uživatele, jednobarevné světlé pozadí, dobrá čitelnost.

Než začnete

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání identifikačních karet na ČVUT.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi karet jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v Sazebníku.

Informace k výměně průkazu před ukončením jeho platnosti

Držitelé průkazu OSOBNÍ a starších průkazů ZAMĚSTNANEC a HOST, kterým se blíží datum konce platnosti průkazu, si mohou zažádat zdarma o výměnu průkazu. Výměna bude provedena v Kartovém centru ČVUT.
K výrobě nového průkazu je nutno předložit původní průkaz, doklad totožnosti a aktuální barevnou fotografii pasového formátu nebo bude osoba zdarma vyfotografována přímo v Kartovém centru ČVUT.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 04.01.2024 , Štítky: průkazy