E-Inventory je systém pro fyzickou inventuru majetku pomocí terminálů včetně webové aplikace.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • zajištění inventarizace majetku,
  • management a administrace uživatelů a terminálů,
  • tvorba dílčích sestav v xls,
  • propojení se systémem SFIS,
  • uchování dat probíhajících inventur,
  • komunikace s přenosnými snímači inventárních kódů,
  • po uzavření inventury je tato odeslána do SFIS kde se dále zpracovává v podobě výstupů do tiskových sestav a návrhů převodek a vyřazení.

Požadavky

  • je potřeba si podat žádost v UserMap,
  • pro přístup se používá jméno a Heslo ČVUT.

Než začnete

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 20.10.2020