Centrální nákup produktů CISCO. ČVUT jako Pověřující zadavatel (PZ) získalo na základě rámcové smlouvy vysoutěžené a uzavřené Ministerstvem vnitra ČR (MV), možnost zvýhodněně nakupovat produkty CISCO v období let 2022 až 2026

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

 • možnost výhodného nákupu prostřednictvím několika ověřených a autorizovaných distributorů,
 • nákup pokrývá nejenom produkty, ale i související služby,
 • každý nákup probíhá formou zkráceného výběrového řízení, buď prostřednictvím MV nebo přímo s využitím elektronického tržiště.

Dodavatel poskytuje následující plnění:

 • Nové licence ke všem programovým prostředkům společnosti Cisco Systems,
 • podpora k produktům (SW licencím) společnosti Cisco Systems,
 • subskripce k produktům společnosti Cisco Systems,
 • služby typu „AS-Fixed“,
 • katalogové školící kredity,
 • originální Cisco příslušenství,
 • nové produkty, jejichž podstatou je licenční či firmwarová výbava, využívající pouze originální a proprietární prostředky společnosti Cisco Systems a originálního příslušenství společnosti Cisco Systems včetně možnosti jejich implementace:
  • směrovače a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco,
  • přepínače a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco,
  • produkty pro bezdrátové sítě a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco,
  • bezpečnostní produkty a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco,
  • nástroje pro týmovou spolupráci a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco.

Požadavky

 • Veškeré finanční závazky vyplývající z realizace minitendru na pořízení produktů uvedených výše jsou pořizovány na účet pověřujícího zadavatele a pověřující zadavatel má alokovány dostatečné finanční zdroje na krytí těchto výdajů.

Než začnete

V rozbalovacích nabídkách níže najdete odpovědi na to jak nakoupit, dále základní dokumenty a kontakty.

 1. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele
 •  PZ vyplní formulář „Žádost o provedení minitendru“ a návrh „Prováděcí smlouvy“,
 • u žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019, ve znění pozdějších předpisů, PZ navíc přiloží doklad o provedení předběžné řídící kontroly (PŘK),
 • podepsanou žádost a vyplněný návrh smlouvy v editovatelném formátu (doc.) PZ odešle do datové schránky Centrálního zadavatele – ID: 6bnaawp,
 • na základě těchto dokumentů bude proveden minitendr pracovníky MV,
 • po realizaci soutěže obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného účastníka (dodavatele). Prováděcí smlouvu pak uzavírá přímo s vítězným účastníkem.
 1. Samostatný nákup z RD provedený PZ
 • na základě „Rámcové dohody na pořizování produktů Cisco“, provede PZ minitendr sám.

Poskytování předprodejního poradenství bude zajišťovat výrobce technologie:

Cisco Systems Czech Republic,
Pujmanové 1753/10a,
Praha 4, 140 00
na e-mailovém spojení: cz-public@cisco.com, a to v potřebné koordinaci s dodavateli. Předprodejní poradenství je poskytováno bezplatně.

Nákup produktů u firem:

 1. ANECT a.s., IČ: 25313029, Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno,
 2. ICZ a.s., IČO: 25145444, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4,
 3. Simac Technik ČR, a.s., IČ: 63079496, Radlická 740/113C, 158 00, Praha 5,
 4. Networksys a.s., IČ: 26178109, Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5,
 5. AUTOCONT a.s., IČ: 04308697,Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,
 6. SOITRON s.r.o., IČ: 27270599, Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5.

Info na stránkách MVČR https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-cisco-systems.aspx

Konkrétní dotazy:

ČVUT: jana.krupova@cvut.cz, tel: 224358424
MVČR: jan.strachon@mvcr.cz, tel. 974 816 772,
                michaela.matousova@mvcr.cz , tel.: 974 816 774.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 21.04.2022