Navazující tříletá multilicence (do konce roku 2026) pro fakulty a součásti ČVUT FEL, FJFI, FBMI, FIT,  VIC, ÚTEF, CIIRC, KÚ (od roku 2011 společně pro VŠCHT).


Systém pro moderní technické symbolické/numerické výpočty a pokročilé modelování v propracovaném výpočetním prostředí.

Dostupné pro

studenty, pracovníky.

Přínosy a klíčové funkce

14

  • Uvedena na trh v lednu 2024, distribuce/download/updates přímo na Download Center Wolfram User Portal s autentizací SSO ČVUT. Licenční servery v provozu.

Než začnete

Pro stažení a aktivaci produktů využíváme od roku 2022 přímý přístup na Wolfram User Portal s ČVUT SSO autentizací uživatelů.

Postupujte podle následujících instrukcí:

DOPORUČENÍ: Při potížích pořiďte video nebo screenshot a kontaktujte přímo Wolfram SSO Support <sso-support@wolfram.com> nebo vyplňte kontaktní webový formulář.

ZASTARALÉ/ODUMÍRAJÍCÍ: Instalační soubory si můžete stáhnout z download serveru ČVUT (přístup k instalaci mají ovšem pouze zaměstnanci a studenti fakult, na které se vztahuje multilicence). Postupně je zveřejňován/dostupný upgrade přímo na Wolfram User Portal, kde je vhodné/nutné se registrovat, nejlépe už v průběhu instalace programu (uveďte výhradně e-mailovou adresu včetně fakultní subdomény, např. username@fel.cvut.cz).

Licenční servery (MathLM) provozují tři fakulty a VIC a pro běžnou instalaci (počítač připojený k fakultní síti – stačí i VPN) uživatelé přebírají heslo od nich.
Níže uvedené servery poskytují licenci pro Mathematica 12 a starší verze Mathematica 11 – 7.
Červeně označené i pro poslední dostupnou verzi Matehematica 14 v období let 2024 – 2026.

  • newton.civ.cvut.cz
  • newton.fit.cvut.cz
  • newton.fjfi.cvut.cz
  • mathematica.fel.cvut.cz

21. 3.  2024 Je k dispozici verze Mathematica 14, distribuce na Download Center Wolfram User Portal s autentizací SSO ČVUT. 

15. 8.  2023 Update Mathematica 13.3.1 je dostupný na Download Center Wolfram User Portal s autentizací SSO ČVUT.

7. 2.  2023  Update Mathematica 13.2.1 je dostupný na Download Center Wolfram User Portal s autentizací SSO ČVUT.

1. 1.  2023  Začíná poslední rok tříleté WOLFRAM smlouvy o multicenci ČVUT + VŠCHT, takže by bylo vhodné udělat revizi/rozvahu využití (včetně financování) pro jednotlivé fakulty (a VŠCHT) a rozmyslet/navrhnout jak pokračovat/navázat.

1. 7.  2022  Update Mathematica 13.1 je dostupný na Download Center Wolfram User Portal s autentizací SSO ČVUT.

17. 2. 2022  Update Mathematica 13.0.1 je dostupný na Download Center Wolfram User Portal s autentizací SSO ČVUT.

14. 12. 2021  Vydána verze Mathematica 13, distribuce na Download Center Wolfram User Portal s autentizací SSO ČVUT. Připravujeme provoz licenčních serverů.

11. 11. 2021 Oznámení o vydání Mathematica and Wolfram Language 13.0 již brzy…

7. 11. 2021 ČVUT SSO autentizace zprovozněna, ale zatím přetrvávají potíže (resp. spolehlivě nefunguje) SSO aktivace WOLFRAM produktů.

1. 11. 2021 Ve zkušebním provozu uživatelsky testujeme použití ČVUT SSO autentizace pro přístup na Wolfram User Portal – distribuce a aktivace WOLFRAM produktů.

4. 9. 2021 Připravujeme a od 25. 10. 2021 uživatelsky testujeme použítí ČVUT SSO autentizace pro přístup na Wolfram User Portal a Wolfram Cloud.

9. 3. 2021 Podepsán a potvrzen WOLFRAMgrant na počtem neomezenou licenci SystemModeler na dobu 4 měsíců (Contract Expires: 01-AUG-2021) pro testování. Distribuce a další pokyny na download serveru ČVUT.
5. 1. 2021 Wolfram User Portal poskytuje obvyklé služby pro licence ČVUT (včetně Mathematica 12.2.0, verze je dostupná i na download serveru ČVUT).
4. 1. 2021 Licenční servery mají potíže s aktualizací hesel na další období s platností do 30. 12. 2023. Červeně označené už poskytují licenci i v roce 2021 (od 14:45 hod.)!

2. 12. 2020 Po výběrovém řízení a dalších formalitách byla podepsána tříletá návazující smlouva o multilicenci, pro stejné součásti ČVUT a VŠCHT. Distribuce a licenční servery servery pokračují ve stejném režimu.
1. 7. 2020 Připravuje se (a je „na spadnutí“ v prosinci) další tříletá (2021 – 2023) návazná smlouva o multilicenci, pro stejné součásti ČVUT a VŠCHT. V návrhu je ale zhruba 20 % navýšení ceny, takže je nutné posouzení a souhlas (v listopadu 2020 došlo ke shodě/dohodě) všech zainteresovaných fakult/součástí.
2. 1. 2020 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2020. Wolfram User Portal poskytuje obvyklé služby pro licence ČVUT (včetně Mathematica 12), dostupná i na download serveru ČVUT.

2. 1. 2019 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2019. Wolfram User Portal poskytuje obvyklé služby pro licence ČVUT (včetně Mathematica 11.3.), dostupná i na download serveru ČVUT.

10. 4. 2018 Licenční servery poskytují licenci i pro Mathematica 11.3..
2. 1. 2018 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2018. Wolfram User Portal poskytuje obvyklé služby pro licence ČVUT (včetně Mathematica 11.2.), dostupná i na download serveru ČVUT .

3. 1. 2017 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2017. Wolfram User Portal poskytuje obvyklé služby pro licence ČVUT (včetně Mathematica 11.).

27. 3. 2016 Licenční servery poskytují licenci pro update Mathematica 10.4..
3. 1. 2016 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2016. Wolfram User Portal poskytuje obvyklé služby pro licence ČVUT.

1. 1. – 31. 12. 2015 Wolfram User Portal a download server ČVUT poskytují obvyklé služby pro licence ČVUT.

31. 12. 2014 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2015. Wolfram User Portal poskytuje obvyklé služby pro licence ČVUT.
28. 12. 2014 Vrátila se podepsaná (ze strany WRI) návazná tříletá smlouva (do konce roku 2017). Pokud chcete prostudovat, mohu vám zaslat odkaz na *.pdf.
24. 11. 2014 K podpisu připravena další návazná tříletá smlouva.
1. 11. 2014 Připravuji další tříletou návaznou smlouvu o multilicenci, pro stejné součásti ČVUT a VŠCHT. Předpokládám podobné finanční náklady a rozúčtování jako loni (podle aktuálního počtu studentů). Nově by smlouva měla obsahovat dodatek s možností předčasného ukončení bez sankčních poplatků, pouze s dorovnáním platby na cenu jednoročního kontraktu.
Veřejně (v rámci ČVUT) bylo možné připomínkovat, komentovat ap. na Diskusním fóru ČVUT.
29. 10. 2014 Brzy bude vydán upgrade 10.0.2, ktery by měl řešit nestability („padáni“) poslední verze.
10. 7. 2014 Byla uvolněna Mathematica 10. Pro upgrade využijte zatím Wolfram User Portal. Během prázdnin postupně aktualizujeme distribuci a licenční servery (leibniz.feld.cvut.cz už poskytuje licence i pro Mathematica 10).

30. 12. 2013 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2014. Wolfram User Portal poskytuje obvyklé služby pro licence ČVUT.
5. 12. 2013 Smlouva podepsána (platnost nových hesel do 30. 11. 2014), kopie předány na VŠCHT. Připravujeme rozúčtování (viz níže).
4. 12. 2013 Stará hesla platí pouze do 30. 12. 2013 a bude nutné je obnovit (pokud počítač není připojený na Internet). Kompletní služby (nové instalace, distribuce hesel ap.) na download serveru ČVUT a Wolfram User Portal jsou plně funkční a lze získat hesla na další období s platností do 30. 11. 2014. Registrovaní uživatelé dostanou informační mail.
1. 12. 2013 Po dohodě s VŠCHT a součástmi ČVUT, které se podílejí na financování, připravena k podpisu další návazná smlouva (čekáme už pouze na podpis ze strany WRI), tentokrát ale pouze s roční platností (vzhledem k možnému poklesu počtu studentů na fakultách v dalších letech a nárůstu ceny za multilicenci). Celkovou částku za multilicenci uhradí VIC ČVUT, které ji pak podle domluveneho schématu (podle počtu studentů) rozúčtuje na zúčastněné součásti (včetně do smlouvy nově zahrnutého ČIIRK, naopak Kloknerův ústav už nebude multilicenci využívat).
1. 11. 2013 Připravuji další tříletou návaznou smlouvu o multilicenci, uskuteční se koordinačni schůzka se zástupci fakult a ústavů, kde se dohodnou podrobnosti a způsob rozfinancování.
1. 6. 2013 Svůj názor na multilicenci můžete sdělit a diskutovat na Diskusním fóru ČVUT.

20. 12. 2012 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2013.
12. 12. 2012 Instalační soubory Mathematica 9 najdete také na download serveru ČVUT.
4. 12. 2012 Na Wolfram User Portal už je k dispozici opravená verze Mathematica 9 pro Windows.
1. 12. 2012 Přestože WRI nedávno ohlásili novou verzi Mathematica 9, neumožnuje ani registrovaným uživatelům její stažení přímo prostřednictvím Wolfram User Portal. Navíc verze pro Windows není v současné době funkční (NOTE: Downloads for Mathematica 9 for Windows have been temporarily disabled to correct a rare but serious stability issue discovered after release. We are working diligently to fix the issue and hope to have new downloads available soon.). Na download serveru ČVUT budou proto instalační soubory umístěny později.
29. 11. 2012 Licenční servery zatím neposkytují licenci pro novou verzi Mathematica 9.
28. 11. 2012 Dalším dodatkem byl ke smlouvě připojen ÚTEF – Ústav technické a experimentální fyziky, který se bude spolupodílet na financování. Připravuji podklady pro rozúčtování letošní platby.
2. 1. 2012 Licenční servery mají aktualizovaná hesla s platností do 30. 12. 2012.

20. 12. 2011 Wolfram User Portal poskytuje služby v plmém rozsahu. Nová hesla budou mít platnost do konce roku 2012.
19. 12. 2011 Stará hesla platí pouze do 30. 12. 2011 a bude nutné je obnovit. Bude to možné, jakmile WRI akceptuje nový dodatek ke smlouvě (letošní platba už byla odeslána) a zpřístupní opět všechny služby uživatelům na Wolfram User Portal, včetně aktivace poslední verze Mathematica 8. Přednostně zajistím hesla pro licenční servery.
16. 12. 2011 Pan rektor VŠCHT po váhání a dalším vyjednávání podepsal dodatek ke smlouvě a finanční spoluúčasti, kterým je VŠCHT zařazena do multilicence jako náhrada FSV. Získává tím stejné možnosti neomezeného počtu instalací programu Mathematica pro zaměstnance a studenty.
2. 11. 2011 Fakulta stavební (FSV) oficiálně oznámila dopisem od pana tajemníka, že nemá zájem o další využívání programu Mathematica v rámci multilicence ČVUT. Požádal jsem WRI o přípravu dodatku ke smlouvě o multilicenci, který umožní vyčlenění FSV a naopak připojení VČHT, která má zájem a bude se podílet na financování. Pro akademické pracovniky a studenty FSV bude ukončen přístup k instalačním ISO a současná hesla a licenční servery mohou využívat pouze do konce roku 2011 (pak „propadne“ expirační datum a nebude obnoveno).
24. 10. 2011 Připravuji podklady pro rozúčtování letošní platby a také „sponzory“ z jednotlivych fakult (projekty, granty, záměry, ap.). V případě odstoupení FSV ze smlouvy je možné podle předběžné dohody s WRI začlenit dodatekem VŠCHT (samozřejmě s podílem na financování).
30. 6. 2011 Rozeslal jsem návrh rozúčtování ročního poplatku na zainteresované součásti ČVUT. V říjnu bychom se měli dohodnout na akceptovatelném způsobu financování.

1. 12. 2010 Byla aktivována služba registrace v rámci nové smlouvy k multilicenci programu programu Mathematica, takže je možné získat obvyklým způsobem https://register.wolfram.com/ (odkaz už není funkční!) nová hesla s platností do 30. 12. 2011.
29. 11. 2010 Po delším vyjednávání se podařilo domluvit další pokračování smlouvy o multilicenci (s platností od 1. 12. 2010) se zachováním rozsahu, tedy včetně individuálního použití pro studenty. Do konce listopadu snad bude smlouva podepsána. Pak zajistím přednostně hesla pro licenční servery a následně pro jednotlivé uživatele. Možná se nevyhneme krátkodobému „výpadku“ hesel a tím i funkčnosti programu.
1. 7. 2010 Rozeslal jsem návrhy financování následné smlouvy pro roky 2011 – 2013 na zainteresované součásti ČVUT. V září bychom se měli dohodnout na kompromisním akceptovatelném způsobu financování.
1. 4. 2010 Snažím se kompletovat požadavky jednotlivých součástí ČVUT na počet a typ licencí programu Mathematica. Zároveň probíhá jednaní s WRI o možnostech a finančních nákladech pokračování multilicence.

 


 Multilicence

Po výběrovém řízení a dalších formalitách byla podepsána/uzavřena návazující tříletá (2024 – 2024) smlouva o multilicenci, pro součásti ČVUT – FEL, FIT, FJFI, FBMI, ÚTEF, CIIRC, VIC a fakulty VŠCHT. 

Navazující tříletá smlouva (2021 – 2023) uzavřena (v podobném rozsahu jako předchozí, tedy pro zaměstnance a studenty součástí  ČVUT – FEL, FIT, FJFI, FBMI, ÚTEF, KÚ, CIIRC, VIC; společně také VŠCHT).

Navazující tříletá smlouva (2018 – 2020) uzavřena (v podobném rozsahu jako předchozí, tedy pro zaměstnance a studenty součástí  ČVUT – FEL, FIT, FJFI, FBMI, ÚTEF, KÚ, CIIRC, VIC; společně také VŠCHT).
Podrobnosti o smlouvě a registrace na stránkách WRI nebo na Wolfram User Portal.

Navazující tříletá smlouva (2015 – 2017) uzavřena (v podobném rozsahu jako předchozí, tedy pro zaměstnance a studenty součástí ČVUT – FEL, FIT, FJFI, FBMI, ÚTEF, VIC; společně také VŠCHT).

Přechodná roční smlouva (2014) uzavřena pro zaměstnance a studenty součástí ČVUT – FEL, FIT, FJFI, FBMI, ÚTEF, VIC; společně také VŠCHT). Nepodílí se Kloknerův ústav a ztrácí tak možnost používání programu Mathematica v rámci multilicence.

Navazující tříletá smlouva (2011 – 2013) je uzavřena (po delším vyjednávání možností financování za plné účasti fakult s podporou grantů a výzkumných záměrů) ve stejném rozsahu jako předchozí, tedy pro zaměstnance a studenty součástí ČVUT – FEL, FIT, FJFI, FSV, FBMI, VIC, Kloknerův ústav.
Koncem roku 2011 odstupuje od smlouvy FSV a ztrácí tak možnost používání programu Mathematica v rámci multilicence. Podepsáním Dodatku jsou naopak připojeny všechny fakulty VŠCHT. Dalším Dodatkem byl ke smlouvě připojen v listopadu 2012 ÚTEF – Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT.

Navazující smlouva (2008 – 2010) je uzavřena. Nově se vztahuje na FBMI, VIC a zůstávají předchozí subjekty (FEL, FJFI, FSV, Kloknerův ústav) – přibližně 12 400 studentů. Výraznou změnou je možnost domácí instalace i pro studenty, akademičtí pracovníci využívali už dříve. Dne 9. září 2009 byla dodatkem ke smlouvě do multilicence zahrnuta i nově vzniklá fakulta informatiky FIT.


V rámci multilicence uvolnila WRI pro ČVUT i gridMathematica server, takže je možné na clusterech a gridech provozovat paralelní vypočty bez jakýchkoliv omezení.

Navazující smlouva (2005 – 2007) se vztahuje nově na Kloknerův ústav a nadále na tři fakulty (FEL, FJFI, FSV – přibližně 12 000 studentů, z tohoto počtu je odvozena cena), kde bude možno používat neomezený počet instalací. Ostatní fakulty mohou nadále využít stávajících téměř 40 single licencí pro operační systémy Unix, Linux, Windows. V rámci smlouvy získáváme i možnost využití webMathematica (realizujeme na serveru PUMA), slevu na aplikační balíky a zakoupení studentských verzí. Akademičtí pracovníci (ne studenti) mají možnost instalace na domácím počítači.

V roce 2004 jsme získali finance na projekt Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace v rámci projektů MŠMT Informační infrastruktura výzkumu. Po dobu pětiletého trvání bylo z jeho rozpočtu plně zajištěno financování multilicence. Poslední rok kontraktu (11/2009 – 10/2010) bylo nutné dofinancovat jiným náhradním způsobem (spoluúčast fakult).

V roce 2001 MŠMT schválilo investice v rámci akce Obnova přístrojového a strojního vybavení vysokých škol v roce 2001, kde jsme získali v rámci projektu Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol finance na multilicenci programu pro co největší počet fakult ČVUT. Smlouva s Wolfram Research, Inc. (WRI) byla uzavřena koncem října 2001 (WRI nám navíc poskytla tříletý grant, který částečně snížil náklady), kdy proběhla i platba. Tím jsme zároveň upgradovali na v tom roce aktuální verzi 4.1. Platnost této smlouvy vypršela 30. listopadu 2004.Vlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) , Poslední změna: 22.05.2024