TZS je určen pro bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů za služby a zboží v rámci ČVUT. 

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

 • sledování vlastních transakcí,
 • nastavování parametrů účtu,
 • studenti mohou zadávat vlastní bankovní účty pro převod peněz,
 • účet TZS je automaticky zřízen každé osobě, která má statut studenta nebo zaměstnance a má průkaz ČVUT.

Požadavky

Než začnete

TZS podporuje
 • bezhotovostní platby za tisk v učebnách fakulty strojní,
 • bezhotovostní platby za poplatky na studijních odděleních  fakulty elektrotechnické, stavební a MÚVS,
 • rezervační systém pro dlouhodobé parkování Abonent,
 • platby za krátkodobé parkování na parkovišti NBD pod budovou FA,
Peníze můžete do TZS vkládat:
 • v Kartovém centru ČVUT, vklad v hotovosti je připsán okamžitě

  Studentský dům

 • prostřednictvím vkládacího automatu

U vchodu na Fakultu stavební vpravo za turnikety – automat přijímá bankovky a mince.

 

 

 

 

 •  peníze můžete zaslat bankovním převodem na účet 27-4100950247/0100, variabilní symbol 22222, specifický symbol Vaše osobní číslo. Osobní číslo najdete na UserMap, nebo na Vašem průkazu. Vklad převodem z bank. účtu může trvat až 3 pracovní dny. Po přihlášení na https://tzs.cvut.cz/klient možno využít pro platbu QR kód,
 • zaměstnanci na hlavní pracovní poměr s úvazkem alespoň 0,2 mohou čerpat debet do výše 2500 Kč a hradit ho srážkami ze mzdy.

Maximální vklad hotově je 4 000 Kč. Nevyčerpané zálohy se vyplácejí hotově anebo si je můžete zaslat na svůj bankovní účet.
TZS se řídí Podmínkami používání Transakčního zúčtovacího systému ČVUT čj. 006/12/81911/No.

Pověření k provozování.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 02.01.2024