obsahuje údaje o jednotlivých studentech vysoké školy zapsaných do bakalářského nebo magisterského nebo doktorského studijního programu. Zápis nově přijatých studentů do matriky se provádí neprodleně po zápisu studenta do studia v příslušném studijním programu (§ 88 odst. 4, § 51 odst. 1 zákona č.111/1998 Sb.).

Dostupné pro

není přístupná uživatelům

Přínosy a klíčové funkce

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ukládá vysokým školám a poskytovatelům zahraničního vysokoškolského vzdělání působící na území České vést matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům.,
  • ČVUT odesílá data pro matriku studentů generovaná z aplikace KOS do centrální databáze systému SIMS a trvale ji doplňuje a aktualizuje periodickými sběry dat (čtyřikrát ročně)

Poznámka

Více informací o Sdružených informacích matrik studentů (SIMS) je možné nalézt na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Než začnete

Pověření k provozování.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory studia (81311) , Poslední změna: 31.07.2020