Předmětem služby je provoz webové aplikace Kalendář akcí ČVUT poskytující souhrnný chronologický přehled univerzitních akcí a událostí, ať již jde o přednášky, semináře, konference, koncerty a další kulturní, sportovní či vzdělávací akce.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery, Veřejnost

Přínosy a klíčové funkce

  • Přehledný souhrn akcí s možností filtrace podle data konání.
  • Aplikace poskytuje jazykově lokalizované RSS kanály pro každou součást.

Další informace

  • Aplikace je k dispozici v českém a anglickém jazyce.
  • Za funkční stránku odpovídá vlastník aplikace – kancléř ČVUT v Praze (aktuálně Lucie Orgoníková).
  • Obsah spravují editoři z jednotlivých součástí pod dohledem hlavních administrátorů z Oddělení multimédií a webu Výpočetního a informačního centra ČVUT, kteří kromě vlastního provozu aplikace zajišťují i správu editorských účtů.
  • Úpravy editorských účtů podléhají schválení hlavního správce pro danou součást.
  • Příjem požadavků a technická podpora jsou zajištěny prostřednictvím aplikace Helpdesk ČVUT.


Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory prezentace (81320) , Poslední změna: 08.07.2021