Aktuálně

2023/09/14 - Licence Matlab byla prodloužena na další tři roky. Nová licence platí od 1.10. 2023 do 30.9. 2026

Prodloužení  Individuální licence:

od  konce října se automaticky spustí proces ověřující trvání nároku stávajícího uživatele na pokračování individuální licence v rámci Campus-Wide. Uživatelům individuálních instalací v rámci Campus-Wide licence se v tomto období může při spuštění MATLABu začít objevovat hláška s upozorněním na expiraci licence. Řešení viz návod HumuSoftu.

Podmínkou pro získání nebo prodloužení této licence je školní mail – domény @xxx.cvut.cz, pro jiné mailové adresy nebude prodloužení licence akceptováno.

Campus-Wide License – ČVUT multilicence pro MATLAB, Simulink a jejich nadstavby/moduly/knihovny/tollboxy.


Programovací a numerická výpočetní platforma používaná inženýry a vědci k analýze dat, vývoji algoritmů, vytváření modelů a simulaci systémů. Poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.

Simulink je nadstavba pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.

Dostupné pro

studenty, pracovníky.

Přínosy a klíčové funkce


 • Multilicence uživatelům umožňuje využívat software v různých režimech (síťová instalce s licenčním serverem ČVUT; on-line přes  účet a MATLAB Portal u MathWorks; individuální licence pro počítače vlastněné univerzitou i soukromé počítače studentů a zaměstnanců univerzity) a v neomezeném množství.
 • Instalační média jsou dostupná na https://download.cvut.cz/ nebo na serveru https://central.fel.cvut.cz/ (záložka Download).
 • Aplikační knihovny (moduly/toolboxy) jsou k dispozici v rámci celouniverzitní multilicence (viz níže) nebo si je  samostaně dokupují fakulty a jednotlivá pracoviště podle specializace. 

Než začnete

1. Síťová licence

Pro instalaci do učeben a laboratoří je vhodná síťová licence (dostupná pouze ze síťových adres školy nebo po připojení přes VPN) – pro detaily kontaktujte administrátora vaší fakulty. Instalaci získáte kliknutím na příslušnou verzi MatLabu vystavenou na Downloadu, kde je najdete i licenční soubor; návod k instalaci viz níže.

Licenční servery provozuje VIC (přístup pouze ze sítě ČVUT nebo po připojení přes VPN) a některé fakulty samostatně. Síťový licenční soubor, ve kterém je i definovaný licenční server, si můžete stáhnout spolu s instalací.

 • lic.civ.cvut.cz     port 27001
 • ...

2. Matlab Online

Chcete-li využívat MATLAB bez nutnosti instalace, můžete využívat MATLAB Online, který je dostupný všem studentům a zaměstnancům univerzity po vytvoření účtu u MathWorks a následném přihlášení se k MathWorks účtu přes MATLAB Portal – body 1 až 4 z níže uvedeného u inviduální licence.

3. Individuální licence

Následující postup instalace platí pro individuální zaměstnanecké a studentské licence.

Stažení

 1. Přejděte na stránku MATLAB Portal poskytovanou vaší univerzitou.
 2. Zvolte ‘Sign in to get started’ v části Get MATLAB and Simulink.
 3. Vytvořte si účet u MathWorks s použitím emailové adresy ze subdomény cvut.cz. Pokud již takový účet máte, přihlaste se na něj.
 4. Váš MathWorks účet bude automaticky propojen s licencí a budete přesměrováni na stránku pro stažení instalátoru.
 5. Klikněte na tlačítko Download s aktuální verzí. (Uživatelé zde mohou stahovat i starší verze.)
 6. Zvolte jeden z podporovaných operačních systémů a stáhněte instalátor.

Instalace a aktivace

 1. Stažený instalátor se obvykle nachází ve výchozí složce pro stažené soubory, pokud jste nespecifikovali jinak.
 2. Spusťte instalátor
 3. V instalátoru zvolte Log in with a MathWorks Account a pokračujte podle zobrazených instrukcí.
 4. Až budete vyzváni, zvolte licenci, kterou chcete použít.
 5. Vyberte produkty, které chcete stáhnout a nainstalovat.
 6. Po stažení a instalaci produktů zaškrtněte volbu Activate MATLAB a klikněte na Next.
 7. U požadavku na uživatelské jméno zkontrolujte, že je zobrazené jméno správně. Poté pokračujte s aktivací.

Obrázkový průvodce instalací krok za krokem je k dispozici ve stažení.

!!!  Upozornění: Pro využití licence Matlab on-line nebo individuální licence je nově nutný mail z domény  cvut.cz.  !!!

Pro více informací kontaktujte technickou podporu (IT administrátor vaší fakulty, Výpočetní a informační centrum ČVUT).

Rozsáhlé výpočty – MATLAB Parallel Server

Pro využití metod high-performance computing na výpočetních clusterech ve vlastnictví univerzity můžete využít MATLAB Parallel Server.

Aplikační knihovny

 • MATLAB
 • Simulink
 • 5G Toolbox
 • Aerospace Blockset
 • Aerospace Toolbox
 • Antenna Toolbox
 • Audio Toolbox
 • Automated Driving Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Communications Toolbox
 • Computer Vision Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • Database Toolbox
 • Datafeed Toolbox
 • Deep Learning Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Econometrics Toolbox
 • Embedded Coder
 • Filter Design HDL Coder
 • Financial Instruments Toolbox
 • Financial Toolbox
 • Fixed-Point Designer
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Global Optimization Toolbox
 • GPU Coder
 • HDL Coder
 • HDL Verifier
 • Image Acquisition Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • LTE HDL Toolbox
 • LTE Toolbox
 • Mapping Toolbox
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Compiler SDK
 • MATLAB Parallel Server
 • MATLAB Report Generator
 • Mixed-Signal Blockset
 • Model Predictive Control Toolbox
 • Model-Based Calibration Toolbox
 • OPC Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Parallel Computing Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • Phased Array System Toolbox
 • Polyspace Bug Finder
 • Polyspace Bug Finder Access
 • Polyspace Bug Finder Server
 • Polyspace Code Prover
 • Polyspace Code Prover Access
 • Polyspace Code Prover Server
 • Powertrain Blockset
 • Predictive Maintenance Toolbox
 • Reinforcement Learning Toolbox
 • RF Blockset
 • RF Toolbox
 • Risk Management Toolbox
 • Robotics System Toolbox
 • Robust Control Toolbox
 • Sensor Fusion and Tracking Toolbox
 • SerDes Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimBiology
 • SimEvents
 • Simscape
 • Simscape Driveline
 • Simscape Electrical
 • Simscape Fluids
 • Simscape Multibody
 • Simulink 3D Animation
 • Simulink Check
 • Simulink Code Inspector
 • Simulink Coder
 • Simulink Control Design
 • Simulink Coverage
 • Simulink Design Optimization
 • Simulink Design Verifier
 • Simulink Desktop Real-Time
 • Simulink PLC Coder
 • Simulink Real-Time
 • Simulink Report Generator
 • Simulink Requirements
 • Simulink Test
 • SoC Blockset
 • Spreadsheet Link
 • Stateflow
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox
 • System Composer
 • System Identification Toolbox
 • Text Analytics Toolbox
 • Trading Toolbox
 • Vehicle Dynamics Blockset
 • Vehicle Network Toolbox
 • Vision HDL Toolbox
 • Wavelet Toolbox
 • WLAN System Toolbox

 Vlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) , Poslední změna: 15.09.2023