Elektronická pošta (e-mail)

Pracovníkům, studentům a partnerům ČVUT nabízí a poskytují e-mailové služby Výpočetní a informační centrum (VIC) a některé fakulty (FSv, FS, FEL, FBMI).
Hlavním systémem pro evidenci emailových adres ČVUT, správu privátních adres a volbu preferovaného emailu je UserMap.

Privátní adresa – je adresou nepřidělovanou ČVUT a lze ji registrovat v UserMap. Privátní adresa může být i preferovanou, ale jen v případě kdy uživatel nemá přidělenu adresu ČVUT
E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení).

Bližší vysvětlení významu e-mailových adres a souvisejících pojmů naleznete v popisu Typy osobních e-mailových adres – související stavy a pojmy.

Komunikace a spolupráce (na dokumentech)

ČVUT zprostředkovává množství nástrojů umožňujících komunikaci a usnadňující spolupráci jednotlivců a týmů v univerzitním prostředí i s externími partnery. Mezi takové nástroje patří: 

Videokonference, webináře a stream (video)

Videokonference slouží k přenosu zvuku, videa nebo obrazu monitoru​​. Webináře a videokonference umožňují interaktivní spolupráci nad sdílenými materiály ve větším počtu lidí a jsou moderované. Mezi takové nástroje patří:

Organizace času a (spolu)práce

Pro efektivní organizaci času, aktivit, úkolů, poznámek a sdílení kalendářů patří nástroje:

Formuláře

Forms je nástroj pro tvorbu průzkumů, kvízů a hlasování.

Projektové plánování

Pro plánovaní, řízení zdrojů, správu programů a portfolia včetně zobrazení časové osy (Ganttova diagramu) patří nástroje:Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů II. (81380) , Poslední změna: 18.09.2023