Plánovaná odstávka databází 18.10.2019 – 20.10.2019: Provoz všech databází byl obnoven, jednotlivé aplikace se vrací do běžného provozu...

Elektronická pošta (e-mail)

Studentům i zaměstnancům mohou být zřízeny účty username@cvut.cz, které je možné spravovat v UserMap. Účty zaměstnanců jsou spravovány v rámci lokálního (on-premise) řešení na serverech ve správě VIC. Účty studentů jsou provozovány v cloudových řešeních MS Office 365. Většina fakult ale nabízí a preferuje řešení na úrovni fakulty. Zde pak zakládá a spravuje svým uživatelům účty ve tvaru user@zkratkafakulty.cvut.cz. Účty a další osobní či pracovní účty pak lze importovat do webových či desktopových klientů (Microsoft Outlook, Thunderbird, Gmail…)

 

Microsoft Office 365

Balík cloudových služeb dostupný všem studentům a zaměstnancům ČVUT poskytuje nástroje vhodné pro komunikaci a spolupráci týmu, organizaci času, spolupráci na dokumentech. Microsoft Office 365 je komplexní řešení společnosti Microsoft dostupné pro studenty.

 

Komunikace a spolupráce (na dokumentech)

ČVUT zprostředkovává množství nástrojů umožňujících komunikaci a usnadňujících spolupráci jednotlivců a týmů v univerzitním prostředí i s externími partnery. Mezi takové nástroje patří: 

 

Videokonference, webináře a stream (video)

Videokonference slouží k přenosu zvuku, videa nebo obrazu monitoru mezi více komunikujícími stranami​​. Webináře a webkonference navíc umožňují interaktivní spolupráci nad sdílenými materiály ve větším počtu lidí, mají moderátora a jsou tak spíše vhodné k prezentování či výuce. Stream je služba pro správu a sdílení videí určená pro zaměstnance na všech úrovních firem všech velikostí, kteří chtějí na pracovišti využít videa k propojení, spolupráci, vzdělávání a sdílení informací. Pro vytvoření video nebo telekonference je možné využít Skype pro firmy.

 

Organizace času a (spolu)práce

K efektivní organizaci času a aktivit, vytváření úkolů pro tým či vedení společných poznámek, sdílení kalendářů, Vám může být užitečné využít SharePoint, Microsoft Outlook nebo třeba Planner.

 

Formuláře a prezentace

Pomocí Forms vytvářejte průzkumy, kvízy, hlasování a snadno sledujte přicházející výsledky.

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370), Poslední změna: 12.04.2019