Elektronická pošta (e-mail)

Pracovníkům, studentům a partnerům ČVUT nabízí a poskytují e-mailové služby jednotlivé fakulty a Výpočetní a informační centrum (VIC). 
Hlavním systémem pro evidenci emailových adres ČVUT, správu privátních adres a volbu preferovaného emailu je USERMAP.
E-mailové služby provozované na ČVUT se řídí pravidly zakotvenými v Příkazu rektora č.7/2021 „Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT“ (k zobrazení je vyžadováno přihlášení).

V souvislosti se zajištěním služeb elektronické pošty je důležité věnovat pozornost typům zpracovávaných a evidovaných e-mailových adres.

Komunikace a spolupráce (na dokumentech)

ČVUT zprostředkovává množství nástrojů umožňujících komunikaci a usnadňujících spolupráci jednotlivců a týmů v univerzitním prostředí i s externími partnery. Mezi takové nástroje patří: 

Videokonference, webináře a stream (video)

Videokonference slouží k přenosu zvuku, videa nebo obrazu monitoru mezi více komunikujícími stranami​​. Webináře a webkonference navíc umožňují interaktivní spolupráci nad sdílenými materiály ve větším počtu lidí, mají moderátora a jsou tak spíše vhodné k prezentování či výuce. Stream je služba pro správu a sdílení videí určená pro zaměstnance na všech úrovních firem všech velikostí, kteří chtějí na pracovišti využít videa k propojení, spolupráci, vzdělávání a sdílení informací. Pro vytvoření video nebo telekonference je možné využít Skype pro firmy.

Organizace času a (spolu)práce

K efektivní organizaci času a aktivit, vytváření úkolů pro tým či vedení společných poznámek, sdílení kalendářů, Vám může být užitečné využít SharePoint, Microsoft Outlook nebo třeba Planner.

Formuláře a prezentace

Pomocí Forms vytvářejte průzkumy, kvízy, hlasování a snadno sledujte přicházející výsledky.

Tyto služby mohou být poskytovány v prostředí Microsoft On-Premise nebo Microsoft Office 365 v některých případech i v obou prostředích. Informace je u vedena u každé ze služeb.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 09.09.2021