Pomocí VPN (Virtual Private Network) se mohou zaměstnanci a doktorandi přihlásit do univerzitní sítě například z domova, zahraničí nebo z jiné univerzity. Po připojení k VPN se bude počítač chovat tak, jako by byl připojen přímo v univerzitní síti.

Dostupné pro

Pracovníky

Jak funguje VPN?

Klient požádá server o vytvoření tunelu. Když server ověří jméno a heslo uživatele, klient i server vytvoří nová síťová rozhraní, která jsou spojena tunelem, který je šifrovaný a přes který jdou veškerá data.
Ostatní servery po cestě tak vidí komunikaci mezi klientem a serverem šifrovaně a nejsou schopny ji přečíst. Cílový server potom data rozšifruje a pošle dál do internetu. Z venku to vypadá, že klient má počítač připojený přímo k serveru.

VPN skupiny

Základní politikou pro práci s VPN je skupina „vpn“. Zde je celý provoz tunelován do sítě ČVUT a navenek vystupujete pod ip adresou z rozsahu sítě ČVUT. Skupina „vpn“ je vhodná primárně pro bezpečnější připojení z kavárny nebo pro připojení k licenčním serverům venku a k elektronickým zdrojům, které vyžadují ip adresu z rozsahu ČVUT.
Další politikou pro práci s VPN je skupina „vpncvut“, kdy je tunelována pouze komunikace s ČVUT a se zbytkem internetu komunikujete pod svojí domácí adresou. Je to vhodné pokud nechcete být odříznuti od své domácí síťové tiskárny nebo diskového pole. Ostatní skupiny nejsou určeny pro běžné uživatele.

Služba VPN na fakultách

Některé fakulty poskytují službu VPN samostatně pro své vlastní zaměstnance i studenty.

VPN připojení na FS
VPN připojení na FSv
VPN připojení na FEL
VPN připojení na FJFI
VPN připojení na FIT

Než začnete

Návod pro Windows 8 a 10
Návod pro Windows 7
Návod pro Linux
Návod pro Rektorát ČVUTVlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) , Poslední změna: 05.12.2023