Evidence tuzemských i zahraničních vědeckovýzkumných projektů. Aplikace zajišťuje životní cyklus evidovaných projektů – od podání projektového návrhu i během jeho průběhu. EZOP dále zajišťuje podpůrnou agendu pro úspěšné zpracování a export výsledků do RIV.

Dostupné pro

Studenty, Zaměstnance

Přínosy a klíčové funkce

  • životní cyklus projektů – evidence od jejich návrhu, přes schválení na ČVUT, přijetí poskytovatelem, následným obdobím řešení, až po ukončení řešení s možností aktivního využívání záznamu pro účely udržitelnosti projektu,
  • schvalovací procesy nad podáním projektu a nad požadovanými dokumenty,
  • evidence smluvního výzkumu,
  • podpora zpracování RIV pro odesílání výsledků poskytovatelům (vazba výsledků v aplikaci V3S na projekty),
  • poskytování podkladů pro řízení ČVUT,
  • každoroční zpracování a export Ročního výkazu o výzkumu a vývoji (VTR 5-01) pro Český statistický úřad.

Požadavky

  • aplikace je automaticky dostupná všem zaměstnancům a doktorandům ČVUT (po přihlášení pomocí hesla ČVUT),
  • aplikace je dostupná také pro emeritní profesory.

Než začneteVlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory vědy (81312) , Poslední změna: 31.07.2020