Zprostředkování přístupu k datům z celouniverzitních systémů.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • sjednocená datová základna,
  • snazší aktualizace dat,
  • při splnění podmínek snadnější zajištění plnění podmínek GDPR.

Požadavky

  • přístup k datům IS ČVUT je možné získat v souladu s příkazem rektora  1/2012,
  • data je možné poskytovat pouze pro potřeby systémů, které jsou evidovány v katalogu subsystémů,
  • je nutné uzavření Interní dohody o poskytování dat v rámci IS ČVUT.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení správy serverů (81330) , Poslední změna: 24.08.2022