Vznikl za účelem snadnější orientace v subsystémech MIS a AEDO, které obsahují moduly ekonomických, manažerských agend a oběhu dokumentů. Přehlednou formou v podobě rozcestníku jsou moduly setříděny do skupin Zaměstnanec, Vedoucí pracoviště, Manažerský informační systém, Ekonomika a finance, Specifické sestavy pro provozní pracovníky a Ostatní služby. Nejčastěji používané moduly nemusíte obtížně hledat a pamatovat si – budete je mít vždy po ruce.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

 • Manažerský informační systém (MIS)
  Poskytuje služby a informace uživatelům, které mohou významně ovlivnit rozhodování týkající se primárně zajištění chodu fakult a ostatních součástí ČVUT z hlediska lidských, finančních a materiálních zdrojů, sekundárně pak usnadňují přehled při práci s výzkumnými úkoly, granty či oborovou agendou řešitelům a oborovým pracovníkům.

Moduly

  • Manažerský IS 
   Poskytuje Business Intelligence (BI) řešení na platformě VERSO. Provádí ETL operace s daty různých transakčních systémů a poskytuje výstupy z oblastí ekonomika, personalistika a studium. Je určen vedoucím pracovníkům včetně top manažerů.
  • Služby řešitelům 
   Modul zpřístupňuje jednotlivým odpovědným osobám-řešitelům ekonomické a jiné výstupy vázané na jejich zakázky/granty dle příslušného oprávnění („MIS pro řešitele“).
  • Kontrolní sestavy z FISu
   Obsahuje sestavy z sFISu určené pro kontrolu účetnictví.
  • Uživatelské sestavy XLS 
   Obsahuje sestavy z sFISu určené pro práci účetních na součástech.
   Omezená dostupnost:
   přístup přiděluje hlavní účetní ČVUT.
  • Podklady pro mzdový výkaz
   Sestavy pro projekty z oblastí personalistiky.
  • Interní poptávkový a objednávkový systém 
   Řeší kompletní proces nákupu v organizaci počínaje vytvářením přehledů pro plánování objemů nákupů pro další období, přes klasický nákup žadatelů v organizaci stylem interního e-shopu, až po vytváření podkladů pro realizaci veřejných zakázek.
   Omezená dostupnost: zaměstnanci FEL.
  • Postgraduální a jiná stipendia 
   Usnadňuje a zpřehledňuje správu stipendií. Zajišťuje agendu zakládání výkazů včetně schvalovacího procesu až po konečné odeslání do systému sFIS k archivaci. Součástí je sestava vyplacených stipendií zasílaná na MŠMT.
   Omezená dostupnost: zaměstnanci FEL.

          Požadavky

  • Přístupová práva jednotlivých uživatelů a jejich rozsah jsou odvozena automaticky ze zařazení osoby uživatele v organizační struktuře a její funkce (vedoucí pracoviště, zástupce). Dále z existence zařazení osoby jako řešitele zakázky, grantu, úkolu apod. (v iFIS jako odpovědná osoba).
  • Role do systému se přidělují na základě listinné přihlášky.

 

 • Agenda Elektronických oběhů a DOkumentů (AEDO)
  Modulární systém pro podporu elektronického oběhu dokumentu. Součástí systému je implementovaný proces zachycující schvalovací úkony, které podporují elektronické podpisy. Systém je přes integrační rozhraní napojený na zbytek IS, kde jsou primární číselníky a na centrální uložiště dokumentů (CUL).

  Moduly

  • Zástupy
   Evidence krátkodobých zástupů vedoucího pracoviště z pozice organizační.
  • Nepřítomnosti
   Evidence nepřítomností zaměstnanců na pracovišti včetně schvalovacího procesu s integrací na personální a mzdový systém EGJE.
  • Pracovní cesty
   Evidence pracovních cest zaměstnanců včetně schvalovacího procesu cestovního příkazu a vyúčtování pracovní cesty. Součástí je i agenda evidence vozidel. 
  • Likvidační listy
   Likvidace závazků k zaměstnanci s vazbou na pracovní cesty.
  • Objednávky
   Řeší uceleně proces vytvoření, schválení a zpracování objednávky na dodavatele s vazbami na finanční informační systém iFIS (založení objednávky, blokace rozpočtu, saldo objednávky).

        Požadavky

  • Přístupová práva jednotlivých uživatelů a jejich rozsah jsou odvozena automaticky ze zařazení osoby uživatele v organizační struktuře a její funkce (vedoucí pracoviště, zástupce). Dále z existence zařazení osoby jako řešitele zakázky, grantu, úkolu apod. (v iFIS jako odpovědná osoba).
  • Role do systému se přidělují v UserMap.
  • Osobní certifikát pro AEDO

Než začnete

Pověření k provozování AEDO.
Pověření k provozování PES.

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy II (81314) , Poslední změna: 20.12.2023