Plánovaná odstávka databází 18.10.2019 – 20.10.2019: Provoz všech databází byl obnoven, jednotlivé aplikace se vrací do běžného provozu...

Portál poskytuje služby a informace uživatelům, které mohou významně ovlivnit rozhodování týkající se primárně zajištění chodu fakult a ostatních součástí ČVUT z hlediska lidských, finančních a materiálních zdrojů, sekundárně pak usnadňují přehled při práci s výzkumnými úkoly, granty či oborovou agendou řešitelům a oborovým pracovníkům.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

 • Manažerský IS (MIS)
  Poskytuje Business Intelligence (BI) řešení na platformě VERSO. Provádí ETL operace s daty různých transakčních systémů a poskytuje výstupy z oblastí ekonomika, personalistika a studium. Je určen vedoucím pracovníkům včetně top manažerů.
 • Služby řešitelům (SLR)
  Modul zpřístupňuje jednotlivým odpovědným osobám-řešitelům ekonomické a jiné výstupy vázané na jejich zakázky/granty dle příslušného oprávnění („MIS pro řešitele“).
 • Kontrolní sestavy z FISu
  Obsahuje sestavy z sFISu určené pro kontrolu účetnictví.
 • Uživatelské sestavy XLS (XLS sestavy)
  Obsahuje sestavy z sFISu určené pro práci účetních na součástech.
  Omezená dostupnost:
  přístup přiděluje hlavní účetní ČVUT.
 • (MRP)
  Sestavy pro projekty z oblastí personalistiky.
 • Oběh dokumentů (OD)
  • Zástupy
   Evidence zástupců vedoucích.
  • Nepřítomnosti
   Evidence nepřítomností zaměstnanců na pracovišti včetně schvalovacího procesu.
  • Cestovní příkazy
   Evidence služebních cest zaměstnanců včetně schvalovacího procesu cestovního příkazu a vyúčtování služební cesty. Součástí je i agenda evidence vozidel. 
  • Likvidační listy
   Likvidace závazků pořízených v sFIS.
 • Interní poptávkový a objednávkový systém (IPOS)
  Řeší kompletní proces nákupu v organizaci počínaje vytvářením přehledů pro plánování objemů nákupů pro další období, přes klasický nákup žadatelů v organizaci stylem interního e-shopu, až po vytváření podkladů pro realizaci veřejných zakázek.
  Omezená dostupnost: zaměstnanci FEL.
 • Postgraduální a jiná stipendia (PGS)
  Usnadňuje a zpřehledňuje správu stipendií. Zajišťuje agendu zakládání výkazů včetně schvalovacího procesu až po konečné odeslání do systému sFIS k archivaci. Součástí je sestava vyplacených stipendií zasílaná na MŠMT.
  Omezená dostupnost: zaměstnanci FEL.

Požadavky

 • uživatelem portálu ekonomických služeb může být jen zaměstnanec ČVUT,
 • přístupová práva jednotlivých uživatelů a jejich rozsah jsou odvozena automaticky ze zařazení osoby uživatele v organizační struktuře a její funkce,
 • dále z existence zařazení osoby jako řešitele zakázky, grantu, úkolu apod. (v iFIS jako odpovědná osoba).

Přihlášky:

Provozní pracovníci
Nepřítomnosti
Cestovní příkazy
Autoprovoz

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313), Poslední změna: 26.02.2019