Úložiště pro informační dokumenty ČVUT.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • dokumenty jsou zatříděné do několika oblastí a obsahují dokumenty související s činností v rámci dané oblasti,
  • oblasti mají své garanty, kteří ustanovují správce a řídí přístupy k dokumentům příslušné oblasti,
  • systém je provozován v rámci SharePoint ČVUT.

Požadavky

  • je třeba mít Heslo ČVUT

Než začnete

  • Oblasti informačních témat

Interní legislativa 
Akademická obec
Řízení univerzity
Studium a studentské záležitosti 
Vědecká a výzkumná činnost 
Zahraniční vztahy 
Rozvoj
Informační systém 
Marketing
​​Ekonomická a správní činnost
Ubytovací a stravovací služby
ProjektyVlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 23.07.2019