Kontaktní údaje

Kartové centrum ČVUT v Praze
adresa:  Jugoslávských partyzánů 3, vchod B3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 472
e-mail:  prukazy@cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek       8:00 – 15:30
pátek                         8:00 – 15:00

Pobočka v Děčíně
web: https://cvutdecin.cz/prukazy-cvut
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín
místnost: 203
telefon: +420 770 127 058
e-mail:  josef.drobny@cvut.cz

 

Elektronická rezervace

Žádost

Podmínky

Sazebník

Požádat o podporu

Tento typ průkazu se používá především pro umožnění dočasného vstupu do prostor ČVUT.

Od 4.9.2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních provozních prostorách, které jsou umístěny v ulici Jugoslávských Partyzánů 1580/3, vchod B3, 3. podlaží (nad Technickou menzou). 

Omlouváme se za potíže.

Dostupné pro

Zaměstnance, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

Umožnění přístupu do prostor ČVUT s omezeným přístupem veřejnosti.

Požadavky

Průkaz je možno vydat pouze zmocněné osobě na základě písemné žádosti vedoucího fakulty / součásti nebo vedoucího pracoviště ČVUT. Zástupce fakulty / součásti žádost předá Kartovému centru ČVUT. Pracovníci Kartového centra zkontrolují úplnost vyplněných údajů a dohodnou se zástupcem předání zhotovených přenosných průkazů. Následně zástupce převzetí průkazů stvrdí podpisem a předá je na příslušném pracovišti.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PŘENOSNÝCH PRŮKAZŮ ČVUT

Náklady hradí fakulta / součást žádající o vydání průkazu (viz Sazebník).

Vzor – přední strana Vzor – zadní strana

 

Než začnete

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání identifikačních karet na ČVUT.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi karet jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v Sazebníku.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 07.10.2023 , Štítky: průkazy