Kontaktní údaje

Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze
adresa:  Bechyňova 3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 471
               +420 224 358 467
               +420 224 358 468
e-mail:  prukazy@cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek         8:00 – 15:30
pátek                           8:00 – 15:00

Vydavatelství průkazů ČVUT v Děčíně
web: https://cvutdecin.cz/prukazy-cvut
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín
místnost: 203
telefon: +420 224 358 476
e-mail:  josef.drobny@cvut.cz

 

Elektronická rezervace

Sazebník

Žádost

Požádat o podporu

Tento typ průkazu se používá především pro umožnění dočasného vstupu do prostor ČVUT.

Dostupné pro

Partnery

Přínosy a klíčové funkce

Umožnění přístupu do prostor ČVUT s omezeným přístupem veřejnosti.

Požadavky

Průkaz je možno vydat pouze zmocněné osobě na základě písemné žádosti vedoucího součásti nebo vedoucího pracoviště ČVUT. Zástupce součásti žádost předá Vydavatelství průkazů. Pracovníci Vydavatelství průkazů zkontrolují úplnost vyplněných údajů a dohodnou se zástupcem předání zhotovených přenosných průkazů. Následně zástupce převzetí průkazů stvrdí podpisem a předá je na příslušném pracovišti.

Žádost o vydání průkazů typu Přenosný

Náklady hradí fakulta / součást žádající o vydání průkazu.

Než začnete

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání průkazů typu přenosný ČVUT.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi karet jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v sazebníku.Vlastník stránky: VIC - ekonomické oddělení (81931) , Poslední změna: 27.09.2021 , Štítky: průkazy