Kontaktní údaje

Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze
adresa:  Bechyňova 3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 471
               +420 224 358 467
               +420 224 358 468
e-mail:  prukazy@cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek         8:00 – 15:30
pátek                           8:00 – 15:00

Vydavatelství průkazů ČVUT v Děčíně
web: https://cvutdecin.cz/prukazy-cvut
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín
místnost: 203
telefon: +420 224 358 476
e-mail:  josef.drobny@cvut.cz

 

Elektronická rezervace

Sazebník

Žádost

Požádat o podporu

Identifikační přívěšek na klíče vydávaný jako doplněk ke kartě.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

  • přívěsek s čipem použitelný primárně na vstupy do budov,
  • pro vjezd do garáží provozovaných ČVUT,
  • vydání je zpoplatněno dle sazebníku.

Požadavky

Klíčenku je možno vydat:

  • osobě s platným vztahem k ČVUT – hradí osoba v hotovosti (130 Kč),
  • na základě žádosti vedoucího součásti nebo vedoucího pracoviště ČVUT – hradí fakulta (součást) ČVUT vnitroorganizačním zúčtováním.

Žádost o vydání klíčenky

Zástupce součásti (pracoviště) v tomto případě předá kompletně vyplněnou žádost Vydavatelství průkazů. Pracovníci Vydavatelství průkazů zkontrolují úplnost vyplněných údajů a dohodnou se zástupcem předání zhotovených klíčenek. Následně zástupce převzetí klíčenek stvrdí podpisem a předá je jejich držitelům.

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání klíčenek.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi klíčenek jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v sazebníku.

 Vlastník stránky: VIC - ekonomické oddělení (81931) , Poslední změna: 27.09.2021 , Štítky: průkazy