Kontaktní údaje

Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze
adresa:  Bechyňova 3, Praha 6
telefon:  +420 224 358 468 
               +420 224 358 467
               +420 224 358 471
e-mail:  prukazy@konference.cvut.cz

Otevírací doba:
pondělí - pátek         9:00 – 11:30
                                 12:30 – 15:00

Vydavatelství průkazů ČVUT v Děčíně
zástupce: Bc. Josef Drobný
adresa: Pohraniční 1288/1, 40501 Děčín 1
místnost: 203
telefon:  +420 224 358 476
e-mail:  josef.drobny@fjfi.cvut.cz

 

Elektronická rezervace - dočasně nedostupné

Sazebník

Žádost

Požádat o podporu

Identifikační přívěšek na klíče vydávaný jako doplněk ke kartě.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

  • přívěsek s čipem použitelný primárně na vstupy do budov,
  • pro vjezd do garáží provozovaných ČVUT,
  • vydání je zpoplatněno dle sazebníku.

Požadavky

Klíčenku je možno vydat:

  • osobě s platným vztahem k ČVUT – hradí osoba v hotovosti (130 Kč),
  • na základě žádosti vedoucího součásti nebo vedoucího pracoviště ČVUT – hradí součást ČVUT (fakulta) vnitroorganizačním zúčtováním.

Žádost o vydání klíčenky

Zástupce součásti (pracoviště) v tomto případě předá kompletně vyplněnou žádost Vydavatelství průkazů. Pracovníci Vydavatelství průkazů zkontrolují úplnost vyplněných údajů a dohodnou se zástupcem předání zhotovených klíčenek. Následně zástupce převzetí klíčenek stvrdí podpisem a předá je jejich držitelům.

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání klíčenek.
Některé úkony spojené s vydáváním a reklamacemi klíčenek jsou zpoplatněny. Detaily naleznete v sazebníku.

 Vlastník stránky: VIC - ekonomické oddělení (81931) , Poslední změna: 07.07.2020 , Štítky: průkazy