Počítačové Algebraické Systémy (zkratka PAS/CAS z anglického Computer Algebra Systems) začaly vznikat v 80tých letech minulého století jako software, který se zaměřil na symbolické (algebraické) zpracování matematických výrazů, rovnic, objektů atd. s přesným (opět symbolickým) vyjádřením čísel resp. matematických a fyzikálních konstant. Samozřejmostí je ale také zpracování čísel „nepřesně“ (v zaokrouhlení pohyblivé řádové čárky), ale s téměř neomezenou (softwarovou) přesností. 

Dnes PAS poskytují kompaktní platformu a čím dál více intuitivní interface (vhodný nejen pro  práci matematika, výzkumníka/experimentátora, technika, pedagoga, studenta), který má na pozadí výkonný výpočetní systém a matematického asistenta se spoustou dovedností a specializovaných oborových nadstaveb/knihoven/toolboxů, editačních a typografických možností pro dokumentaci a prezentaci, názornou grafiku, ale i vazby a propojení na znalostní a datové databáze/cloudy, mobilní i webové aplikace – to vše on-line a v reálném čase.

ČVUT udržuje a dává k dispozici pro výuku a výzkum multilicence tří hlavních komerčních zástupců:

Maple & MapleSim (MapleSoft)

Matematický software se zaměřením na názornou (on-line) výuku, inženýrské obory, výzkum a pokročilé modelování; symbolické/numerické výpočty; snadná analýza, zkoumání, vizualizace a řešení matematických problémů; výrazná podpora intuitivní práce bez přesné znalosti syntaxe; možnost plně grafického interface s aktivními vstupními příkazy a výstupy/výsledky zařazenými přímo do textu (interaktivní MapleBook, řešení step-by-step  atd.).

Mathematica & SystemModeler (WOLFRAM Research)

Systémy pro moderní technické symbolické/numerické výpočty a pokročilé modelování; poskytuje nejmodernější technické výpočty, propracované výpočetní prostředí (Wolfram Language) s vazbou na celosvětové databázové systémy pro  inovátory, pedagogy, studenty a další odborníky. 

MatLab & Simulink (MathWorks)

Programovací a numerická výpočetní platforma používaná inženýry a vědci k analýze dat, vývoji algoritmů, vytváření modelů a simulaci systémů.

Tyto systémy/platformy jsou dostupné pro celou akademickou obec: studenty, pracovníkyvzdělání, výzkum, vývoj. Možné omezení na fakulty nebo ústavy podle zájmu a preferencí; podobně „individuálně“ (ale v rámci multilicence) dokoupeny speciální toolboxy ap. PC aplikace jsou instalovány většinou na školních počítačích v pracovnách, posluchárnách, poč. laboratořích a studovnách; možnost použití i na domácích počítačích/laptopech (zvláště pro výuku). Podrobnosti k instalaci viz download.cvut.cz.
Volně přístupné jsou některé webové nebo mobilní aplikace: MapleCalculator, MaplePlayer, WolframAlpha, WolframPlayerApp, MatLabMobile.

Existuje také celá řada nekomerčních/free „kopií“, např. Maxima, SageMath, Scilab, GNU Octave, RLab.



Vlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) , Poslední změna: 07.06.2021