Parkování v budově architektury v prostorech garáží

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

 • vjezd z ulice Bechyňova,
 • krátkodobé parkování,
 • dlouhodobé abonentní parkování – služba Abonent,
 • abonentní parkování ve 2 režimech:
  • abonent A – trvalé parkování (24/7) ve sjednaném období,
  • abonent B – parkování v pracovních dnech mezi 6-23 hod.,
 • parkování je placené,
 • uživatelé parkoviště si z uvedených možností vyberou tu, která více vyhovuje jejich aktuálním potřebám,
 • mezi jednotlivými formami je v průběhu roku možno přecházet.

Požadavky

 • platná karta ČVUT,
 • úhrada poplatku v TZS nebo Abonent.

Než začnete

Parkování se řídí tímto Provozním řádem.
Schéma úhrad režimů parkování.

Upozornění 

Pokud vjedete na klíčenku, je nutné na tuto klíčenku také odjet. V případě, že vjedete na kartu, je třeba na tuto kartu odjet. Není přípustné vjet na klíčenku a odjíždět na kartu a obráceně.
V případě potíží se obraťte na pracovníky recepce FA.

Krátkodobé parkování se platí  přiložením karty ČVUT (klíčenky) ke kiosku v prvním podzemním podlaží vedle výtahu. Je třeba mít finanční prostředky na účtu v TZS.

 

Způsob úhrady 
 • před odjezdem přiložte ke kiosku  svoji kartu (klíčenku),
 • na obrazovce se objeví údaj o platbě,
 • po potvrzení platby dotykem vyjede účtenka,
 • pokud nemáte dostatek peněz na účtu, můžete je doplnit složením hotovosti v Kartovém centru ČVUT, nebo ve vkládacích automatech u vchodu na FSv a na FEL, vklad je připsán na účet ihned. Zaměstnanec může dát souhlas se srážkou ze mzdy pro TZS.

Poznámka

Součásti sídlící v komplexu Nové budovy Dejvice (NBD), Thákurova 9, Praha 6 + objekty FSv mají nárok na dvě parkovací místa ZDARMA, ostatní součásti sídlící v kampusu Dejvice mají nárok na jedno parkovací místo ZDARMA (jedná se o parkovací místa pro fakultní vozy případně návštěvy)

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313) , Poslední změna: 29.06.2022