platný od 1. 5. 2017

Krátkodobé

Pracovní dny

první 2 hodiny – 30 Kč/hod                           
každá další započatá hodina – 25 Kč/hod   

Víkendy a svátky

první 2 hodiny – 70 Kč/hod                          
každá další započatá hodina – 35 Kč/hod 

prvních 15 minut zdarma
od zaplacení 10 minut rezerva do výjezdu

Dlouhodobé 

Abonent A  – (24/7)

30 kalendářních dní   –   2.100 Kč 
90 kalendářních dní   –   5.800 Kč
180 kalendářních dní –   9.000 Kč

Abonent B  – (6-24 hod v pracovních dnech)

30 kalendářních dní   –    400 Kč
90 kalendářních dní   – 1.100 Kč
180 kalendářních dní – 2.000 Kč

Stornopodmínky dlouhodobého parkování

Rezervaci je možné stornovat, je však účtován stornopoplatek z uhrazené částky ve výši:

10%   –  v případě storna více než 14 dní před začátkem rezervace
50%   –  v případě storna mezi 14 dny až 3 dny před začátkem rezervace
100% –  v případě pozdějšího storna 

Pokud již bylo abonentní parkování zahájeno, tak není možné již provedenou úhradu a ani její část vrátit, je však možné parkovat až do konce uhrazeného období i v případě zániku vztahu s ČVUT.

Storna se vyřizují a vrací na pokladně Rektorátu.
Výplatu je nutné předem domluvit a poté co jí účetní připraví, bude žadatel vyzván k tomu, aby si zůstatek převzal.

Originál ceníku
Originál ceníku  od 1.4.2022
Ceník na FA ČVUT od 01. 03. 2023

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313) , Poslední změna: 14.03.2023