platný od 1. 5. 2017

Krátkodobé

Pracovní dny

první 2 hodiny – 15 Kč/hod
každá další započatá hodina – 10 Kč/hod

Víkendy a svátky

první 2 hodiny – 50 Kč/hod
každá další započatá hodina – 25 Kč/hod

prvních 15 minut zdarma
od zaplacení 10 minut rezerva do výjezdu

 

Dlouhodobé 

Abonent A  – (24/7)

30 kalendářních dní   –   1.600 Kč
90 kalendářních dní   –   4.600 Kč
180 kalendářních dní –  8.100 Kč

Abonent B  – (6-22 hod v pracovních dnech)

30 kalendářních dní   –    350 Kč
90 kalendářních dní   –   910 Kč
180 kalendářních dní – 1.750 Kč

 

Stornopodmínky dlouhodobého parkování

Rezervaci je možné stornovat, je však účtován stornopoplatek z uhrazené částky ve výši:

10%   –  v případě storna více než 14 dní před začátkem rezervace
50%   –  v případě storna mezi 14 dny až 3 dny před začátkem rezervace
100% –  v případě pozdějšího storna 

Pokud již bylo abonentní parkování zahájeno, tak není možné již provedenou úhradu a ani její část vrátit, je však možné parkovat až do konce uhrazeného období i v případě zániku vztahu s ČVUT.

 

Storna se vyřizují a vrací na pokladně Rektorátu.
Výplatu je nutné předem domluvit a poté co jí účetní připraví, bude žadatel vyzván k tomu, aby si zůstatek převzal.

Originál ceníkuVlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313) , Poslední změna: 26.02.2019