Pro podporu výuky v rámci e-learningu je k dispozici několik instancí na základě elektronického nástroje Moodle.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery, Veřejnost

Přínosy a klíčové funkce

  • systém pro akreditované předměty je provozován na adrese https://moodle-vyuka.cvut.cz,
    • moodle-vyuka je integrován se systémem pro správu studia KOS, takže pro kurzy a rozvrh umožňuje nastavit automatické přiřazení učitelů i studentů do kurzů včetně jejich rozčlenění do skupin dle přednášek, cvičení případně laboratoří,
  • systém pro kurzy nesouvisející přímo s výukovými předměty je provozován na adrese https://moodle-ostatni.cvut.cz,
    • umožňuje vytvářet kurzy pro veřejnost, kurzy pro přípravu k přijímacím zkouškám apod.,
  • pojem Moodle byl původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku),
  • zakládání kurzů pro učitele spravují fakultní tvůrci kurzů,
  • výše uvedené systémy jsou poskytovány centrálně pro celou univerzitu, v rámci ČVUT se můžete setkat i s jinými instancemi moodle, které jsou spravovány jednotlivými fakultami či katedrami.

Požadavky

Pro užívání je nezbytné uživatelské jméno a heslo ČVUT.

Než začneteVlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 10.02.2023