Samoobslužný systém pro kopírování a tisk.  

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

  • dostupný tisk,
  • úspora času při instalaci a nastavení tiskárny,
  • služba je zpoplatněna dle uvedeného ceníku.

Požadavky

  • K odeslání tiskových úloh z PC na tiskový server do fronty a pro přístup k informacím o stavu účtu a tiskové úlohy se identifikujte pomocí uživatelského jména a hesla ČVUT.
  • K identifikaci na terminálech jednotlivých reprografických zařízení použije klient svůj průkaz ČVUT. Průkaz je nepřenosný,  za operace provedené tímto průkazem je až do zablokování odpovědný jeho držitel v souladu s podmínkami zveřejněnými u typu průkazu, který používáte.

Než začnete

Tisk

Zaslání úlohy na tiskový server
Pro zaslání tisků pomocí systému TINA je potřeba nainstalovaná a nakonfigurovaná tiskárna TINA na pracovní stanici, ze které tisk odesíláte. Po zaslání úlohy na tiskárnu jste vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla ČVUT a úloha je odeslána na centrální univerzitní tiskový server, kde je v tiskové frontě uložena po dobu 14 dnů.
Stav úlohy, její stornování nebo znovuzařazení do tiskové fronty lze provádět přímo na terminálu nebo na https://tina.cvut.cz.

Vytištění úlohy na vybraném zařízení (pokud je úloha zaslaná na tisk. server)
1. Přiložte průkaz na terminál. Na displeji se zobrazí jméno, příjmení, osobní číslo a kredit.
2. Z nabídky na terminálu můžete zvolit tisk a pak se vám vytisknou všechny Vaše úlohy  ve   frontě nebo otevřete složku s úlohami a vytiskněte jen vybrané úlohy. Parametry úlohy  jsou  již zadány při odeslání úlohy na tiskový server. V případě nedostatku finančních prostředků na   účtu nebude tiskový proces zahájen.
3. Po ukončení tisku je nutné provést na terminálu ODHLÁŠENÍ!!!

Tisk úlohy z USB Flash disku
je možný na zařízeních na  FA. Úloha musí být ve formátu pdf. Podrobný popis  je u ovládání tiskárny Kyocera.

Kopírování

1. Po přiložení průkazu na terminál se na jeho displeji zobrazí jméno, příjmení, osobní číslo držitele průkazu a jeho kredit.
2. Zvolte kopírování pro odblokování kopírky.
3. Po PEČLIVÉM vložení úlohy do podavače můžete změnit na klávesnici stroje výchozí nastavený formát papíru, zvětšení úlohy, oboustranný/jednostranný tisk a další atributy a zeleným tlačítkem spustíte kopírování. Storno úlohy se provádí oranžovým tlačítkem. Dávejte pozor, aby papíry nebyly založeny šikmo a aby jednotlivé strany nebyly k sobě částečně přichyceny a rohy zohýbány (typicky po rozešití spon).
4. Po ukončení kopírování je nutné provést na terminálu ODHLÁŠENÍ!!!

  • V případě nedostatečného kreditu na účtu bude kopírovací proces po jeho vyčerpání přerušen. Minimální zůstatek pro spuštění kopírování u černobílých zařízení je 15 Kč, u barevných na FA 40 Kč.
  • Případné technické problémy s tiskárnou nebo žádost o reklamaci řešte ihned se správcem tiskárny.

Reklamace

Reklamace konzultujte ihned se správcem zařízení, pokud není k zastižení, pište na email.

Pověření k provozování

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IS ekonomických a správních agend (81313) , Poslední změna: 10.03.2022 , Štítky: tisk