eviduje výsledky vědy a výzkumu  (především publikace) a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě a slouží k odesílání výsledků do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědeckovýzkumné činnosti.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Veřejnost

Přínosy a klíčové funkce

  • komplexní evidence výsledků VaV (publikační činnost, aplikované výsledky, architektonická díla a činnost v oblasti vědecké komunity),
  • přehledné statistiky a hodnocení (hodnocení na součástech, statistiky doktorského studia, H-index a další),
  • podpora procesu kvantifikovaných kritérií pro habilitační řízení a řízení jmenování profesorem,
  • každoroční zpracování a export výsledků do databáze RIV (podklad pro rozpočet MŠMT dle Hodnocení výzkumných organizací), import Hodnocení VO do aplikace.

Požadavky

  • přístup k aplikaci přes webové rozhraní,
  • aplikace je automaticky dostupná všem zaměstnancům a doktorandům ČVUT (po přihlášení pomocí hesla ČVUT).

Než začneteVlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory vědy (81312) , Poslední změna: 16.02.2021