Evidence vědecko-výzkumných aktivit, zejména projektů a smluvního výzkumu, publikační činnosti a aktivit ve vědecké komunitě. K evidenci slouží aplikace EZOP, V3S a SGS provozované na VIC. Hlavními výstupy těchto aktivit je využívání životního cyklu projektů; zpracování a exporty výsledků do RIV (rejstříku informací o výsledcích); zpracování statistických výkazů pro ČSÚ (výkazy VTR 5-01 a Lic 5-01); přehledné statistiky a vybraná hodnocení vědecko-výzkumné činnosti (výpočty dotací autorů za prestižní publikace a citace, kritéria pro jmenování profesorem a habilitace, apod.).

V3S

Evidence publikací, aplikovaných výsledků, činnosti ve vědecké komunitě a dalších výsledků VaV.

EZOP

Evidence projektů, smluvního výzkumu a oznámení o duševním vlastnictví.

SGS

Studentská grantová soutěž (SGS) a Studentské vědecké konference (SVK) jsou nástroje pro evidenci, správu a poskytování informací k studentské vědecké činnosti, která je účelově podporovaná.

Superpočítačové služby

Od 1. 9. 2023 byly superpočítačové služby přesunuty na Fakultu strojní.

Digitální knihovna  

Institucionální repozitář je celouniverzitní platformou pro ukládání a zpřístupňování publikačních výstupů ČVUT.

OJS

Open Journal Systems je redakční systém určený pro správu a publikování elektronických časopisů ČVUT..

ORCID NA ČVUT

Identifikátor ORCID poskytuje trvalou identitu autorům, podobnou té, která byla vytvořena pro subjekty v digitálních sítích – identifikátor digitálních objektů (DOI).

DOI NA ČVUT

Mezinárodní jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického dokumentu, který zajišťuje trvalý odkaz na konkrétní elektronický dokument v prostředí internetu.

EIZ

Elektronické informační zdroje dostupné přes ÚK ČVUT.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory vědy (81312) , Poslední změna: 30.10.2023 , Štítky: věda a výzkum