Plánovaná odstávka databází 18.10.2019 – 20.10.2019: Provoz všech databází byl obnoven, jednotlivé aplikace se vrací do běžného provozu...

Služba poskytuje výkonné výpočetní techniky včetně programového vybavení pro náročné numerické výpočty, softwarové simulace a paralelní programování. Pro náročné numerické výpočty (HPC – high performance computing) jsou k dispozici výkonné počítače firmy SGI (HPE).

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • provozované multiprocesorové systémy se sdílenou pamětí díky své modularitě snadno pokryjí nároky na velkou výpočetní kapacitu,
  • všechny stroje mají stejný operační systém SUSE Linux,
  • všechny systémy jsou vybaveny procesory firmy Intel,
  • u všech systémů jsou připojena disková pole pro ukládání velkého množství dat,
  • jsou udržovány licenční servery s licencemi Ansys, Mathematica a Maple.

Požadavky

  • přístup k serverům prostřednictvím ssh (secure shell) klienta z domény .cz,
  • pro zaměstnance možnost přístupu k serverům přes síťovou službu vpn (z jiných domén),
  • zadávání úloh do front prostřednictvím systému PBS (Portable batch system),
  • průběžná kontrola diskového prostoru uživatele.

Než začnete

Software

  • Ansys, OpenFOAM, Mathematica, Matlab, Maple.


Vlastník stránky: VIC - oddělení IS vědy a výzkumu (81312), Poslední změna: 24.05.2019