Personální a mzdový systém

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • jeden ze základních subsystémů IS ČVUT, který komplexně řeší mzdovou a personální  agendu pro všechny zaměstnance, administraci a systemizaci systému,
  • jsou zde prováděny výpočty mezd, odvodů a zpracování personálních a mzdových dat.

Požadavky

  • přístup do systému je vyhrazen pouze pro mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM příslušné organizační jednotky.

Než začnete

  • jste-li zařazen na pozici, pro níž je systém vyhrazen, tak přístup do systému řešte se svým nadřízeným, který Vám jej zajistí včetně zaškolení,
  • pověření k provozování.

Poznámka

  • pokud jste pracovníkem, jemuž jsou zpracovávány mzdy, tak Vám dostupné výstupy z EGJE naleznete v systému PES, kam jsou přenášeny (např. výplatní lístky).


Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 31.07.2020