SFIS je databázovým systémem, který vytváří, zpracovává a vyhodnocuje data nezbytná pro finanční řízení. Používá se na všech fakultách a částech školy. Nadstavbovou aplikací úzce spojenou se systémem iFIS je Webmailer, který mailem zasílá uživatelem nadefinované reporty.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

Komponenta zahrnuje moduly:

 • Účetnictví – hlavní kniha, výsledovka, rozvaha, výkaz CF.
 • Finance – pokladna, banka, závazky, pohledávky, saldo, DPH.
 • Zakázky – projekty: systém pro podporu zadávacího řízení na straně zadavatele.
 • Rozpočet – sledování finančních limitů na střediska, zakázky a činnosti.
 • Majetek – účetní evidence dlouhodobého a operativní evidence krátkodobého majetku.
 • Sklady – skladový, rezervační, prodejní a pokladní modul.
 • Objednávky – řízení nákupu prostřednictvím stanovených limitů nákladů (rozpočtů).
 • Registr smluv – evidence smluv, zveřejňování smluv do ISRS.
 • Spisová služba – správa přijaté a odeslané pošty.
 • Webmailer –  generování a distribuce tiskových sestav zejména pro řešitele grantů a pracovníky podílející se na hospodářské činnosti kateder a pracovišť.

Požadavky

 • Administrace je řízena prostřednictvím UserMap na základě technických rolí, 
 • pro přístup se používá jméno a Heslo ČVUT,
 • pro spuštění systému nutná Java 7 nebo 8,
 • službu je možné oprávněnými uživateli spustit ze sítí ČVUT, mimo tyto sítě je služba nepřístupná.

Než začnete



Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 03.01.2023