Elektronická přihláška je nadstavbovou aplikací komponenty studia (KOS), která poskytuje webové rozhraní pro uchazeče o studium na ČVUT. Jejím prostřednictvím mohou podávat uchazeči přihlášku ke studiu do všech typů studia (v závislosti na fakultních pravidlech).

Dostupné pro

Studenty, Veřejnost

Přínosy a klíčové funkce

  • podání přihlášky,
  • její správa a úpravy,
  • ověření výsledků přijímacího řízení,
  • on-line zápis do studia.

Než začnete

  • ověřte si podmínky přijímacího řízení a termíny podání přihlášek na danou fakultu (na stránkách fakult).

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory studia (81311) , Poslední změna: 22.04.2021