Elektronická přihláška je nadstavbovou aplikací komponenty studia (KOS), která poskytuje webové rozhraní pro uchazeče o studium na ČVUT. Jejím prostřednictvím mohou podávat uchazeči přihlášku ke studiu.

Dostupné pro

Studenty, Veřejnost

Přínosy a klíčové funkce

  • podání přihlášky,
  • její správa a úpravy,
  • ověření výsledků přijímacího řízení.

Než začnete

  • ověřte si termíny podání přihlášek na danou fakultu na stránkách fakulty.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení studijního IS (81311) , Poslední změna: 26.02.2019