Prostor pro webovou prezentaci Vaší součásti nebo projektu v rámci ČVUT.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • webová prezentace umístěná na provozních prostředcích ČVUT,
  • prostředí PHP 5 a vyšší,
  • databáze MySQL 5.5,
  • SSL a zřízení domény 3. řádu (v rámci domény ČVUT),
  • zálohování systémem Veeam,
  • monitoring systémem PRTG a přístupem možným i pro zadavatele.

Požadavky

  • o služby můžete požádat volbou „Podpora – HelpDesk“ na této stránce,
  • provozní nároky, včetně finančních,  jsou řešeny smluvně na základě smlouvy mezi VIC a součástí, pro níž je webhosting zřízen.

Než začnete

  • hardwarové nároky na VM s webhostingovým serverem(CPU, RAM, HDD, atd.) dle dohody a podle aktuálních možností  (volných kapacit) VIC,
  • přístup k webserveru je realizován s využitím protokolu SCP a ověření SSH klíčem.


Vlastník stránky: VIC - oddělení správy serverů (81330) , Poslední změna: 09.05.2023