Servery a databáze využívá informační systém ČVUT. V provozu je více než 200 serverů spravovaných VIC ČVUT. Mezi hlavní činnosti patří správa a monitoring hardwarového zařízení, operačních systémů, databází a aplikací. Prioritou je zajištění co největší dostupnosti a bezpečnosti všech systémů pro uživatele ČVUT. Pro bezchybný provoz je důležitá jak práce oddělení serverů a databází VIC, tak spolupráce s ostatními odděleními. 

Služby jsou poskytovány především správcům komponent a vývojářům VIC,  Kartovému centru ČVUT , správcům IT jednotlivých součástí ČVUT a externím subjektům. Jedná se především o zajištění přístupu k databázím a aplikačním serverům IS ČVUT a o technickou podporu. Koncoví uživatelé se službami setkávají vždy když používají celoškolské systémy a služby, které jsou na centrálních serverech a databázích provozovány. 

Můžete se setkat zejména s těmito službami:

Poskytování dat z celouniverzitních systémů

Pohledy do dat vedených v centrálních aplikacích.

Provozovaní aplikačních serverů pro provoz subsystémů součástí ČVUT

Vytvoření, správa, provoz a zálohování virtuálních serverů v prostředí VMWARE.

Webhosting

Pro součásti ČVUT je možné zajistit webhostingové služby.Vlastník stránky: VIC - oddělení správy serverů (81330) , Poslední změna: 29.06.2022