Serverové certifikáty TCS jsou určeny pro webové a další internetové služby, které komunikují zabezpečným protokolem a prokazují identitu serveru uživatelům.

Dostupné pro: servery organizací začleněných do české sítě národního výzkumu CESNET2.
Pořízení prvního: na základě žádosti / potvrzení pověřené osoby, zdarma.
Platnost: 1 rok.
Pořízení dalšího: před ukončením platnosti je možné zažádat o nový certifikát (obnovení prodloužením, není možné), po skončení platnosti je třeba nové vystavení stejně jako v případě pořízení prvního.
Umístění: nahrán na serveru.
Vystavitel: GEANT OV RSA CA 4 v zastoupení CESNET a ověřeno Setigo.

Poznámky: Je vydáván pouze důvěryhodným serverům univerzity v doméně cvut.cz . Formulář pro žádost o certifikát naleznete na stránkách projektu, jeho vyplnění je snadné a intuitivní. O vyřízení žádosti budete vyrozuměni mailem. Nelze jej použít pro zabezpečení plateb nebo jiných finančních operací.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) , Poslední změna: 30.03.2021