Uvedené certifikáty slouží k digitálnímu ověření pravosti serverů. Certifikáty jsou používány pro identifikaci protistrany při vytváření zabezpečeného spojení (HTTPSVPN atp.). 

Dostupné pro: servery organizací začleněných do české sítě národního výzkumu CESNET2.
Pořízení prvního: na základě žádosti / potvrzení pověřené osoby, zdarma.
Platnost: 1 – 2 roky.
Pořízení dalšího: před ukončením platnosti je možné zažádat o nový certifikát (obnovení prodloužením, není možné), po skončení platnosti je třeba nové vystavení stejně jako v případě pořízení prvního.
Umístění: nahrán na serveru.
Vystavitel: TERENA SSL CA 3 v zastoupení CESNET a ověřeno DigiCert.

Poznámky: Je vydáván pouze důvěryhodným serverům univerzity v doméně cvut.cz . Formulář pro žádost o certifikát naleznete na stránkách projektu, jeho vyplnění je snadné a intuitivní. O vyřízení žádosti budete vyrozuměni mailem. Nelze jej použít pro zabezpečení plateb nebo jiných finančních operací.Vlastník stránky: VIC - oddělení sítí a správy počítačů (81340), Poslední změna: 17.10.2019