Žádosti o serverový certifikát mohou generovat pouze osoby za jednotlivé fakulty tím pověřené. Jejich seznam naleznete zde:

FSv – Fakulta stavební

FS – Fakulta strojní

FEL – Fakulta elektrotechnická

FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

FA – Fakulta architektury

FD – Fakulta dopravní

FBMI – Fakulta biomedicinskeho inženýrství

FIT – Fakulta informačních technologií

MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií

UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

CIIRC – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

VIC – Výpočetní a informační centrum

SÚZ – Správa účelových zařízení

Pokyny a doporučení pro osoby pověřené generováním žádostí

Pověřená osoba (žadatel) za každou fakultu vygeneruje žádost dle postupu uvedeném na serveru pro certifikáty TCS.

Ze serveru CESNET TCS RA (tcs-ra@cesnet.cz) dojde žadateli kopie žádosti, která je též zaslána ČVUT CA (certifikační autoritě). Žadatel tuto kopii podepíše svým osobním certifikátem TCS a přepošle na ČVUT CA (ca@cvut.cz).

 

  • V žádosti prosím neuvádějte žádnou vaši OU (organizační jednotku – fel, fsv, atd.).
  • Žádost můžete generovat na jeden rok.
  • V žádosti může být pochopitelně uvedeno více CN (doménových jmen).
  • Na jednom serveru může byt 1 až n certifikátů (nikdy ne naopak – jeden certifikát pro více serverů).
  • Každé doménové jméno CN by mělo mít svůj záznam v DNS.
  • Od 26. června 2020 je preferované vydávaní GEANT OV RSA CA 4 certifikátů podepsaných novým poskytovatelem certifikátů – Setigo. Vydávaní starých certifikátů podepsaných společností Digicert (bylo dostupné od 1.6. 2015) nebo COMODO nebo GlobalSign už nebude déle možné.


Vlastník stránky: VIC - oddělení sítí a správy počítačů (81340) , Poslední změna: 05.05.2022