Předmětem služby je provoz webové aplikace Zpravodajský servis ČVUT poskytující souhrnný přehled univerzitního zpravodajského obsahu (aktuality, reportáže, tiskové zprávy, zprávy z médií a další).

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery, Veřejnost

Přínosy a klíčové funkce

  • Přehledný souhrn všech typů zpravodajského obsahu na jednom místě.

Další informace

  • Aplikace je k dispozici v českém a anglickém jazyce.
  • Za funkční stránku odpovídá vlastník aplikace – kancléř ČVUT v Praze (aktuálně Lucie Orgoníková).
  • Obsah spravují schválení editoři podle jeho typu pod dohledem hlavních administrátorů z Oddělení multimédií a webu Výpočetního a informačního centra ČVUT, kteří kromě provozu aplikace rovněž zajišťují správu obsahu a správu editorských účtů.
  • Úpravy editorských účtů podléhají schválení vlastníka aplikace.
  • Příjem požadavků a technická podpora jsou zajištěny prostřednictvím aplikace Helpdesk ČVUT.


Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory prezentace (81320) , Poslední změna: 08.07.2021