Podpora ediční činnosti. Aplikace zpřístupňuje informace o publikacích vydaných v CTN (Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze) a slouží ke sledování průběhu výroby publikací od zařazení do edičního plánu až po předání do prodejny technické literatury.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

Pracovníkům CTN, edičním referentům fakult a pedagogickým pracovníkům fakult a ústavů umožňuje koordinovat postup práce na publikacích:

  • ediční plán,
  • uzavírání smluv,
  • výplaty honorářů,
  • dále sledovat výrobní náklady, stav zásob, apod.,
  • poskytuje informace o smlouvách s autory,
  • edičním referentům optimalizuje sestavení edičního plánu.

Přes Univerzitní knihkupectví odborné literatury je systém napojen na detailní stránky publikované v aplikaci e-Obchod.

Než začnete

Přehled rolí viz pověření k provozování.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory studia (81311) , Poslední změna: 22.04.2021